Uitgesproken NUT!

In deze rubriek bespreekt een NUT-lid drie opmerkelijke uitspraken i.v.m. taal die hij of zij de afgelopen maanden heeft gehoord of gelezen. Deze keer: Piet Meijer, docent NT2 en mede-auteur van uitgaven in de reeks Delftse Methode, Instituut voor Talen en Academische vaardigheden van de TU Delft.

Interesse om deze rubriek een keertje te verzorgen? Mail naar secr.NUT@gmail.com!

 

Uitspraak: Door sociologen is vastgesteld dat we aan de hand van twee aspecten beoordelen of iemand ‘erbij hoort’: religie en taal.

Waarzo: Forumdiscussie op het Instituut voor Talen en Academische Vaardigheden, TU Delft, georganiseerd door de NT2-docenten.

Hoezo: Antwoord van taalfilosoof Filip Buekens, tijdens een forumdiscussie op ons instituut,  op de vraag wat de toekomst is van het Nederlands. Sommigen verwachten dat het Engels dominant zal worden en kleine talen als het Nederlands zelfs gedoemd zijn te zullen verdwijnen. Hij onderstreepte het belang van de eigen taal.

 

Uitspraak: Taalleerders  zullen  autonomer worden dankzij de technologie.

Waarzo: Forumdiscussie op het Instituut voor Talen en Academische Vaardigheden, TU Delft, georganiseerd door de NT2-docenten.

Hoezo: Opmerking van Alessandra Corda, coördinator expertisecentrum moderne vreemde talen en opleidingsmanager lerarenopleiding Hogeschool van Amsterdam, tijdens dezelfde gelegenheid, in de discussie over de rol van de technologie in de toekomst. Zij wees o.m. op de grotere nadruk in het onderwijs op de communicatieve competentie als gevolg van meer internationale elementen in het taalonderwijs (bijv. het ERK). Zij ziet de grote waarde van de technologie voor de taalleerder, maar verwacht ook dat taaldocenten altijd achter zullen lopen bij de technologische mogelijkheden.

 

Uitspraak: Idealiter is een applicatie een gestolde didactiek die meegegeven wordt in de bijsluiter.

Waarzo: Forumdiscussie op het Instituut voor Talen en Academische Vaardigheden, TU Delft, georganiseerd door de NT2-docenten.

Hoezo: Opmerking van schrijver dezes over het gevaar van meer applicaties die overwegend ‘technology driven’ zijn en te weinig gebaseerd zijn op een gedegen analyse van didactische keuzes, of daarvan geen verantwoording afleggen.

(Piet Meijer, Instituut voor Talen en Academische vaardigheden, TU Delft)