Infosessies en expert meetings

Maximum 25 deelnemers per workshop

A1: MOOC Beter schrijven in het hoger onderwijs

Francien Schoordijk – INTT/UVA

De MOOC Beter Schrijven is een online cursus voor iedereen die zijn (academische) schrijfvaardigheid moet of wil verbeteren. Studenten kunnen deze cursus zowel individueel volgen als in klassikaal verband. Ook docenten kunnen kiezen: laten zij hun studenten deze cursus individueel doorlopen? Of zetten ze die in bij hun schrijfonderricht? In deze presentatie laten we graag zien hoe de MOOC eruit ziet en welke mogelijkheden de MOOC biedt voor het schrijfonderwijs.


B1: Bite-sized learning – leren in behapbare brokjes. Wat betekent dit voor onze talencentra?

Hanneke van Nes en Maud Beersmans – BABEL

We zien dat de vraag naar korte, specifieke, intensive cursussen toeneemt, beinvloed door de manier waarop de moderne media communiceren: kort, krachtig en to the point. In deze interactieve workshop kijken we naar de voor- en nadelen van bite sized learning  en welke kansen dit biedt voor talencentra. Daarnaast delen we onze praktijkervaringen.

Ter voorbereiding op deze presentatie wordt u gevraagd na te denken over uw eigen ervaringen met bite-sized learning.


C1: A Strategic Approach to the Role of the Language Centre in Developing Intercultural Competence at an Internationalising University

Michaela Carriera – Talencentrum Rijksuniversiteit Groningen

The last 3 years, the LC at the UG has had the strategic responsibility to develop Intercultural Competence within the University. In those years we’ve shifted our approach from an initial ad hoc one to currently, the beginnings of a more strategic perspective. What have we learned from this trajectory? How does the bottom-up and top-down approach work well together? And, what is the unique positioning of the Language Centre to realising these goals?

Maximum 25 deelnemers per workshop

A2: Zijn we echt aan het flippen?

Sabine Steemans,  Linguapolis  – Universiteit Antwerpen

We belichten de repercussies van ‘Flipping the Classroom’ op het niveau van het instituut en de individuele docent en student. Daarnaast vertonen we een aantal voorbeelden  van NT2, Spaans, Japans en Academisch Nederlands.

In 2017 was er een docentendag over Flipping the classroom. Ter voorbereiding op deze presentatie wordt u gevraagd over de volgende vragen na te denken: Is uw instituut daarna gaan ‘flippen’ of was u daar al eerder mee begonnen; wordt er in alle geledingen geflipt of lenen bepaalde trajecten zich daar beter voor dan andere?; welke good practices wilt u delen met de NUT-collega’s?


B2: Developing Intercultural Competence in the Language Classroom

Beth Yoder – Talencentrum Rijksuniversiteit Groningen

We will experience an exercise useful for developing intercultural competence that works well in the language classroom – it can be used as early as A2/B1 level, but is equally appropriate for more advanced learners.


C2: HOTNeV- Nederlandse onderwijsterminologie

Julia Harvey – Talencentrum Rijksuniversiteit Groningen

Voorstel voor samenwerking tussen INT/NEN/TermNet en de NUT-terminologiegroep;

Doel: Het samenstellen, onderhouden en verspreiden van algemeen geaccepteerde vertalingen naar het NL van EN onderwijsterminologie, voornamelijk gegenereerd door het Tuning Project, maar ook door andere instanties (EU, Nuffic, VSNU).

Probleem: Nieuwe onderwijsterminologie, gekoppeld aan veranderingen aan de achterliggende concepten (bijv. BA/MA), is in het verleden vaak door iedere gebruiker zelf verzonnen. Dit heeft geleid tot een oerwoud aan termen dat zichzelf soms tegenspreken.

Oplossing: Een stuurgoep in het leven roepen om over nieuwe (en waar nodig ook bestaande) terminologie te buigen, met behulp van een werkgroep, en de resultaten te verspreiden via betrouwbare bronnen onder gebruikers van onderwijsterminologie.

Maximum 25 deelnemers per workshop

A3: Supporting the Flipped Classroom for language development

Katherine Anderton, Radboud in’to languages

This workshop looks at one tool currently being employed for two very different target groups of students: first, refugee students of NT2 (A2-B1) and, second, an open course for advanced speaking students of English (C1+): EdPuzzle – a video annotating package that allows students to view and be quizzed on self-study video and reading exercises, whilst also giving teachers insight into the working practices of their students through easily-viewed learning analytics.  The result for teachers is the ability to ensure that every student comes to class fully prepared for a communicative learning experience. The second part of the workshop will look at questions that have arisen from the pilot stages of this project and will engage attendees in discussion on how these can be addressed to ensure the optimal learning experience for both teachers and students.


B3: Practical uses and implications for the CEFR companion Volume

Kate Plenter-Vowles – Talencentrum Rijksuniversiteit Groningen

With the publication of the new Companion Volume of the CEFR comes many questions. Many of these were brought forth and discussed at the EALTA Special Interest Group  for Language Testing and Assessment meeting in Dublin, Ireland on  27th January 2018. This presentation will focus on the new descriptors, with particular attention to the Mediation scales and the Plurilingual/Pluricultural scales, and cover some of the discussions and findings from the meeting in Dublin. These findings include the positives and negatives of the Companion Volume, why it was written, what the purpose is for the new scales, and, lastly, how we can best use these new scales. This information about the Companion Volume is of interest to those who use the CEFR regularly and are particularly interested in its development.


C3: Het profiel van de taalontwikkelende docent

Marike Kwakman, HVA Bureau studentzaken

Het taalbeleid van de HVC is gestoeld op taalontwikkelend onderwijs. Wanneer is onderwijs taalontwikkelend en welk gedrag vertoont een taalontwikkelende docent? Op basis van good practices heeft de HvA hier een profiel voor  opgesteld.  Na een korte toelichting over de inhoud en de totstandkoming van dit profiel volgt een discussie over de kenmerken van dit profiel en wat talencentra kunnen hebben aan zo’n profiel.

Ter voorbereiding op de presentatie wordt u gevraagd om een filmpje te bekijken met uitleg over de totstandkoming van het profiel van de taalontwikkelende docent. U wordt tevens gevraagd om de eerste opzet van het profiel van de taalontwikkelende docent te bestuderen en de kijkvragen bij bovenstaande opdrachten te beantwoorden.