Leuven 2015

dinerNaar aanleiding van de viering van 50 jaar Instituut voor Levende Talen (ILT) werden de jaarlijkse docentendag en de jaarvergadering van de NUT dit jaar samen georganiseerd op 12 en 13 maart in het Iers College te Leuven. Op donderdag namen er 230 personen deel aan de studiedag FundamenTAAL, waarvan 72 NUT-vertegenwoordigers (excl. ILT); op vrijdag 67.

Het programma voor de studiedag van donderdag bestond uit een officieel gedeelte, met onder andere een toespraak van de rector van de KU Leuven, Prof. Rik Torfs, en een keynote van Prof. Jane Arnold van de universiteit van Sevilla met als titel Language Teaching: Affective and Effective. Het namiddagprogramma was samengesteld uit achttien lezingen rond vier thema’s: coachen en motiveren, webbased tools, mobile learning, toetsing, evaluatie en certifiëring en taalbeleid.

De dag werd afgesloten met een receptie die meteen de start van de jaarvergadering inluidde. Zoals gebruikelijk voor de jaarvergadering werden er na de receptie een aantal activiteiten aangeboden onder de vorm van bezoeken (aan de brouwerij AB Inbev, het museum M of de universiteitsbilbliotheek) of wandelingen (Leuven onder de oorlog en Leuven als studentenstad). Het diner werd voorafgegaan door een muzikaal en cultureel intermezzo verzorgd door De Madammen en een gelegenheidsgezelschap van ILT-docenten.

Op vrijdag was er het traditionele directeurenoverleg, samen met de vergaderingen van de diverse themagroepen (Academisch taalgebruik, NT2, Moderne vreemde talen, Vertalen en de nieuw opgerichte themagroep Interculturele communicatie). Op vrijdagnamiddag vonden er zes workshops plaats die aansloten bij de activiteiten van elk van de werkgroepen.

De jaarvergadering werd naar goede gewoonte afgesloten met een welverdiende borrel.

Groepsfoto NUT 2015 Leuven