Programma

DONDERDAG 3 MAART 2016

Tijd Onderdeel
15.30 – 16.00 Inloop, ontvangst Brasserie Tapijn.
16.00 – 17.30 Rondleiding Cultureel erfgoed Maastricht University (meer info)
of
Rondleiding Universiteitsbibilotheek – Bijzondere collecties (meer info)
17.30 – 21.00 Borrel en diner:
Restaurant Pieke Potlood, Sporenstraat 5, 6211 EB Maastricht

De adressen van de hotels vind je op de webpagina Hotel.

 

VRIJDAG 4 MAART 2016

Het gehele programma vindt plaats op de locatie Tapijn, naast het Jekerkwartier. Na aanmelding wordt het definitieve programma incl. de ruimtes apart toegezonden.

 

Ochtendprogramma: intern overleg themagroepen

Tijd Onderdeel
9.00 – 9.30 Ontvangst Brasserie
9.30 – 12.30 Vergaderingen themagroepen en directeuren

  • Directeurenoverleg
  • Themagroep Academisch Taalgebruik (Nederlands & Engels)
  • Themagroep InterCulturele communicatie
  • Themagroep NT2
  • Themagroep Moderne Vreemde Talen
  • Themagroep Vertalen

 

Middagprogramma: workshops

Workshops A Workshops B Workshops C
13.30 A1: Stapsgewijs toetsen B1: Language and Culture Policy C1: Computer of docent in 2020?
14.15 A2: Corpus Linguistics in the classroom B2: Taalleren- en doceren in 2020 C2: Canvas in de cursus
15.15 A3: Van offline naar online taalonderwijs B3: Het TC in 2020 C3: IC in the TC: more than  language only

» Workshopbeschrijvingen

 

Afsluitend

Tijd Onderdeel
16.00 Borrel