Info workshops

Maximum 20 deelnemers per workshop

A1: Stapsgewijs toetsen ontwikkelen

(Merce Minguella en Laura Capitani, Maastricht University – Talencentrum UM)

Toetsmatrijzen ontwikkelen die voor elke sectie en taal als uitgangspunt dienen voor het ontwikkelen van toetsen en die een solide theoretische basis hebben binnen het ERK is een uitdaging geweest voor de secties Moderne Vreemde Talen en Nederlands van het Talencentrum van Maastricht University. Binnen de diversiteit van onze aanbod is een gezamenlijke weg zoeken tussen theorie, ERK en praktische behoeften een interessant proces geweest. Een bottom-up proces dat een product heeft opgeleverd dat én aan de wensen en eisen van secties en individuele docenten heeft voldaan én tot een valide aanpak van het toetsen heeft geleid.

Het doel van deze presentatie is de stappen te laten zien die bij het ontwikkelen van een toets doorlopen moeten worden. We laten de volgende theorieën de revue passeren: de “constructive alignment” van Biggs en de taxonomie van Bloom. Aan de hand van deze theorieën, laten we zien hoe we leerdoelen hebben geformuleerd en toetsmatrijzen (de blauwdruk van een toets) hebben ontwikkeld. Daarna bekijken we een aantal toetsvormen en presenteren we een voorbeeld van een toets.


B1: Language and Culture Policy

(Estelle Meima, Rijksuniversiteit Groningen – Talencentrum)

This presentation will address the Language and Culture Policy the University of Groningen has adopted, the status of this policy in March, 2016, and the role the language has played and will play in the implementation of this policy. This policy will have an enormous effect on our language centre and will determine our role and position in the university in 2020.


C1: Computer of docent in 2020?

(Nathalie Nouwen en Serge Verlinde, KU Leuven – Instituut voor Levende Talen)

Hoe vernuftig e-learning, blended learning en flipped classroom ook zijn, het blijft een uitdaging om als docent studenten individueel op te volgen. Een uitdaging die, rekening houdend met het beperkt aantal contacturen en de vaak grote groepen, de docent niet kan aangaan zonder de hulp van de computer.
In het kader van de ontwikkeling van schrijfvaardigheid kan men hiervoor een scenario uittekenen dat bestaat uit een aaneenschakeling van toepassingen die op dit ogenblik al grotendeels bestaan: niveautest + adaptieve oefeningen + schrijfhulp + geïndividualiseerde toets. Wij illustreren dit scenario aan de hand van toepassingen die wij ontwikkeld hebben voor het Frans, maar die uiteraard ook toepasbaar zijn voor andere talen.

Maximum 20 deelnemers per workshop

A2: Corpus Linguistics in the classroom

(Denise McAllister & Neill Wylie, Maastricht University – Talencentrum UM)

What is Corpus Linguistics?
Corpus Linguistics is the study of language as expressed in samples of ‘real world’ text. It is a method for finding out about language use which involves the interrogation of large, electronically-stored and rapidly-searchable collections of texts. There are two types of corpora: General Corpora, and Specialised Corpora. General Corpora are made up of between 100 million and a billion words. They are big and diverse in order to be representative of language as a whole. Specialised Corpora are purpose built to focus on a particular type of text, writer or speaker. For example, you could build a corpus of Bachelor theses, or a corpus of writing homework submitted by a group of A2 Spanish learners.

How can it aid language learning?
Teaching students how to use general corpora, such as the COCA (Corpus of Contemporary American), the BNC (the British National Corpus) or het Corpus Gesproken Nederlands, fosters learner autonomy and facilitates reflection of own work, as students are encouraged to compare their own work with what is the generally accepted norm. It has a student-centred approach and an open-ended approach, meaning that it can be used by anyone from language students at beginner level to PhD students and experienced linguists.

How can Corpus Linguistics be applied to teaching?
A corpus-based analysis can investigate almost any language pattern: lexical, structural, grammatical, discourse analyses, phonological, and use of participles. Typical and accepted patterns of language can be analysed via general corpora, while a teacher may choose to build a corpus of their students’ work to study their progress. This information can then help them to identify content knowledge gaps and develop materials which specifically address these areas. Furthermore, a university could build a corpus of papers from all faculties and course levels in order to compare abilities across the faculties and levels. Corpus linguistics has increasingly contributed to English for Academic Purposes (EAP) and English for Specific Purposes (ESP) research in recent years (Biber, Reppen, & Friginal, 2010) and corpus pedagogy has been adopted and implemented more frequently in EAP and ESP classrooms. Some of the biggest universities are already using corpus-informed methods, such as Cambridge, Manchester, Birmingham, MIT and U-Cal.

By attending this workshop, you will be provided with an insight into the role data-driven learning plays in modern language pedagogy. In addition, it will provide a base for practical implementation in your context.


B2: Taalleren en -doceren in 2020: hoe, wie en waarom?

(Frank van Splunder, Universiteit Antwerpen – Linguapolis)

De presentatie bespreekt het veranderende onderwijs- en taallandschap in Nederland en Vlaanderen. Volgende onderwerpen komen aan bod: de rol van het Nederlands en het Engels in het hoger onderwijs, de toekomst van het vreemdetalenonderwijs, de rol van (academische) talencentra.


C2: Canvas in de cursus… Naar een digitale leeromgeving in 2020.

(Lotte Minnema & Ivet van der Eerden, Vrije Universiteit Amsterdam – VU- NT2)

VU-NT2 wil haar onderwijsorganisatie waar dat toegevoegde waarde heeft ondersteunen met digitale tools en daarmee tevens didactische innovatie faciliteren. Sinds enige tijd gebruiken we voor onze cursussen de digitale leeromgeving Canvas. In deze workshop willen we laten zien hoe we Canvas op dit moment inzetten en hoe het ons in de toekomst kan helpen bij het creëren van een stimulerende leeromgeving die beantwoordt aan 21e-eeuwse verwachtingen. We streven ernaar onze presentatie te laten aansluiten bij de stand van zaken in de verschillende talencentra. Deze brengen we van tevoren in kaart d.m.v. een enquête onder de NUT-leden. Aan het eind van de workshop zal ruimte zijn voor discussie en uitwisseling van ervaringen.

Maximum 20 deelnemers per workshop

A3: Van offline naar online taalonderwijs

(Jeroen van Engen, Rijksuniversiteit Groningen – Talencentrum)

Het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen biedt vanaf april 2015 groepscursussen Online Dutch aan van 0 naar A1 en van A1 naar A2.
We willen laten zien hoe een dergelijke cursus opgezet is, welke keuzes er zijn gemaakt, wat de rol van de docent en van de groep is en wat knelpunten cq verbeterpunten zijn.


B3: Het Talencentrum in 2020

(Hanneke van Nes, Universiteit Utrecht – Babel)

By the year 2020, we believe that English is going to be even more essential as a language of instruction in the universities. With growing globalisation and internationalisation, an increasing number of courses will be taught in English. At Utrecht University, some departments have already adopted English as the main language used throughout their organisation. The Economics Department has trained all its staff in English as well as the Law Department. Many law lecturers are being trained in our CLIL courses at this very moment.
In this workshop, we would like to share with you what we have learnt from teaching these courses to Law lecturers and how our CLIL courses have enabled them to develop a more effective teaching style in a multicultural, English-speaking environment. We will explore what we have learnt from this experience and report on what lecturers themselves find challenging when teaching in English. Moreover, they will tell us what has helped them most along the way. Let’s take a moment to reflect on what we know now and then gear up for 2020.


C3: IC in the TC: more than language only

(Michaela Carriere, Rijksuniversiteit Groningen – Talencentrum)

The presentation will address why the IC is so well situated at LC and how it fits alongside but also integrated in the language programme offered by LCs.
Historically, the intercultural and the language competence have been taught separately. More and more, Language Centres are taking up the challenge to teach intercultural competence alongside their language courses.
What makes a Language Centre an ideal environment from which to teach intercultural competence? And what is the best way to address the cultural competence in the context of a language centre?
It is of course, possible to continue to teach these separate domains as separate courses. Sophisticated models have been developed of the acquisition of the one competence and of the other, and the difficulties of addressing two separate, complex and nuanced developmental trajectories, both requiring extensive skilled practice to achieve a level of skilled mastery would make the case for separate learning trajectories.
Yet, if we start to consider the integration of these two learning lines, what does that look like – incorporating culture into the language classroom? Or, the opposite – incorporating language into the cultural classroom? Or something new all together?
It is the latter that provides us with new, unexplored territory. This presentation will explore some of the exciting possibilities of integration, but will also address some of the challenges.’