Katja Lochtman – gastspreker NUT-Docentendag 2018

Verbeteren in het vreemdetaalonderwijs: Wat, wanneer, hoe en waarom?

De rol en het effect van correctieve feedback staat nog steeds ter discussie in de wetenschappelijke literatuur over het leren van vreemde talen. Voor taaldocenten is het echter een dagelijkse routine en dit zowel mondeling als schriftelijk. In deze lezing komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Waarom verbeter je?
  • Welke fouten verbeter je?
  • Wanneer verbeter je?
  • Hoe verbeter je?
  • Wat doe je nadat je een fout hebt verbeterd?
  • Welke taal gebruik je?

 

Via voorbeelden uit echte vreemdetaallessen en op basis van de recentste literatuur over het thema zullen we proberen deze vragen te beantwoorden.

Download presentatie (pdf-bestand)

 

Katja Lochtman is hoofddocent vreemdetaalverwerving, meertaligheid en Duitse taalwetenschap aan de Vrije Universiteit Brussel en Université Libre de Bruxelles. Haar onderzoek gaat over de rol van correctieve feedback bij vreemdetaalverwerving en over de verwerving van interculturele competenties bij het leren van een vreemde taal.