Kris Buyse – gastspreker NUT-Docentendag 2018

“Van “feedback” over “retroalimentación” naar “commentaar”: waar(om) zijn we het Noorden kwijtgeraakt?
Of over “terugvoeden” en de essentie ervan in taalonderwijs.

Feedback geven” klinkt toch zo mooi. To feed back. Maar “terug voeden” doen we niet in het Nederlands. En toeval of niet, bij onze Nederlandstalige pendant “commentaar geven” denken we spontaan aan schrijftaken met veel rood erin of foutenlijstjes naar aanleiding van “spreekbeurten”. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we terug “terug voeden”? En hoe vermijden we dan weer het “trop is te veel”, als een leerder van verschillende docenten, medeleerders en zichzelf “commentaar” krijgt, hoe goed die ook bedoeld is? Hoe geven we feedback op het actuele multimodale taalgebruik en maken we daarbij gebruik van de analoge en digitale middelen die we ter beschikking hebben?

Deze vragen zullen we beantwoorden vanuit hedendaags theoretisch perspectief, en van daaruit concrete uitstappen doen naar de verschillende soorten taalgebruik die in de workshops dan verder aan bod zullen komen.

Download presentatie (pdf-bestand)

 

Kris Buyse (°1968, PhD Leuven 1997) is werkzaam aan de KU Leuven als Coördinator Onderzoek (Instituut voor Levende Talen, ILT) en aan de Specifieke Lerarenopleiding Talen  (Letteren). Hij verzorgt er ook onderwijs Spaans aan het ILT (voor Specifieke Doeleinden, economisch en medisch), de faculteit Letteren @ Leuven en @ Antwerpen (Taalkunde, Didactiek, Schrijfvaardigheid en Interne Communicatie) en de campus KULAK te Kortrijk (Economisch Spaans).

Hij is tevens gastdocent aan de Universidad Nebrija te Madrid (projectonderzoek en doctoraatsopleiding en –begeleiding departement Toegepaste Taalkunde).

Zijn onderzoeksprojecten situeren zich op een van de volgende gebieden (of op het kruispunt ervan): taaldidactiek- en verwerving  (i.h.b. woordenschatverwerving, schrijfvaardigheid, uitspraak, feedback & assessment, motivatie en affectiviteit), corpuslinguïstiek, lexicografie, contrastieve linguïstiek, LSP –i.h.b. economisch en medisch-, CALL, Spaans voor anderstaligen en vertaalkunde.

Kris Buyse is ook reviews editor en lid van het editorial committee van ITL- international journal of applied linguistics.

Voor meer info, zie http://www.kuleuven.be/wieiswie/en/person/00012653.