NUT-project van het jaar

De NUT-leden zijn actieve en dynamische organisaties. Binnen elk centrum gebeuren mooie dingen maar weten we hier eigenlijk wel voldoende over? Om van elkaar te leren en meer over elkaar te weten, is er de verkiezing van ‘NUT-project van het jaar’.

Folkert Kuiken (INNT), Kasper Maes (Radboud in’to Languages) & Sabine Steemans (Linguapolis)

Winnaar van het NUT-project van het jaar 2019 zijn de Online Plaatsingstoetsen, een project ingezonden door Radboud in’to Languages. De toetsen ontstonden in samen werking met Wageningen in’to Languages, Academisch Talencentrum Universiteit Leiden, Language Centre Universiteit Twente en Talencentrum Rijksuniversiteit Groningen. De jury is gecharmeerd van de samenwerking tussen verschillende talencentra die van dit project een heus NUT-project maken. Verder staat in het rapport te lezen: ‘De plaatsingstoetsen zijn breed in te zetten en bieden zowel de student als de docent houvast om het taalbeheersingsniveau in kaart te brengen. De toetsen zijn efficiënt en effectief in te zetten zonder ingewikkelde instructies, zowel op individueel niveau als in kleine of grote groepen. De plaatsingstoetsen ondersteunen de professionaliteit van docenten om studenten op maat les te kunnen geven.’

 

Meer info

 

 

Meld u aan voor onze nieuwsbrief