Dichter bij de taal

Nederlands leren met liedjes en poëzie

 

Naam talencentrum  

INTT/UvA

 

Inzender

Esther Scheeren

 

Beschrijving project

Nederlands leren met liedjes en gedichten levert zowel voor NT2-leerders als voor docenten enorm veel plezier op. Tegelijkertijd biedt het docenten de mogelijkheid aandacht te besteden aan zaken als ritme, klemtoon, intonatie en melodie.

‘Dichter bij de taal’ bestaat uit 20 lessen op niveau A2-B1 waarin steeds een lied of gedicht centraal staat. Daar zitten klassiekers bij als ‘Pa’ van Doe Maar of ‘Brabant’ van Guus Meeuwis, maar ook actuele zangers en dichters komen aan bod, zoals ‘De kleine dingen’ van Nielson of ‘Oesters en champagne’ van Teske de Schepper.

Aan de liedjes en gedichten zijn opdrachten gekoppeld voor luisteren, lezen, spreken, schrijven, woordenschat en grammatica. Via uiteenlopende thema’s als liefde, familie, opvoeding, verdriet en troost brengt het NT2-leerders letterlijk ‘dichter bij de taal’ en is er gelegenheid tot interculturele uitwisseling.

De lessen kunnen in elke willekeurige volgorde worden doorlopen en zijn bedoeld als extra materiaal naast een ‘bodymethode’ en kunnen zowel herhalingsmateriaal voor langzame leerders vormen als verrijkingsmateriaal voor snelle leerders. Bij het boek hoort een website met werkbladen en antwoorden.

Het materiaal is ontwikkeld door studenten van de duale master Nederlands als tweede taal en meertaligheid aan de Universiteit van Amsterdam onder supervisie van Folkert Kuiken.

Referentie:
Kuiken, F. & Burgers, J. (2018). Dichter bij de taal. Nederlands leren met liedjes en poëzie. Amsterdam: Boom. Prijs: € 20,50. ISBN: 9789024421879.

 

Waarom zou dit project moeten winnen?

De lessen van ‘Dichter bij de taal’ zijn in elke gewenste volgorde multi-inzetbaar: als extra materiaal voor zowel zwakke als sterke leerders, op reguliere basis naast een andere leergang, maar ook voor even tussendoor. Niet alleen kinderen zijn van jongs af aan gek op liedjes, rijmpjes en versjes, maar ook ouderen zijn daar tot op hoge leeftijd ontvankelijk voor. Melodie, ritme en intonatie maken het makkelijker om teksten tot ons door te laten dringen en vormen als het ware het ‘glijmiddel’ waardoor de taal gemakkelijk wordt opgenomen en mooie woorden, zinnen of zelfs hele strofen en coupletten als het ware vanzelf worden geïnternaliseerd.