Dutch with ambition

Een NT2-oefensite voor hoogopgeleide anderstaligen

 

Naam talencentrum  

Linguapolis – Universiteit Antwerpen

 

Inzenders

Sylvie Lievens en Emely Serruys

 

Beschrijving project

Dutch with ambition is een gratis oefensite voor hoogopgeleide anderstaligen met een gevorderde kennis van het Nederlands. Deze site helpt hen om zich voor te bereiden op Nederlandstalige hogere studies of op werk op hun niveau in het Nederlands. De oefeningen kunnen een leerder van niveau B1 naar niveau B2 brengen.

De taalleerder kan kiezen uit 3 modules: Taalhulp, Professioneel taalgebruik en Taalgebruik hogere studies. Elke module bestaat uit verschillende thema’s. We beginnen telkens met voorbeelden of theorie met daarop aansluitend oefeningen waarin alle vaardigheden aan bod komen.

Taalhulp focust op woordenschat en op de grammaticale problemen waar leerders op B2/C1-niveau vaak mee worstelen. Professioneel taalgebruik bevat oefeningen op telefoneren, vergaderen en andere oefeningen die voorbereiden op het professionele leven. Taalgebruik hogere studies helpt toekomstige studenten met de ondersteunende woordenschat die ze nodig zullen hebben tijdens hun studies. Deze laatste module helpt ook bij de voorbereiding op de ITNA (Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen), de toelatingstest Nederlands voor wie verder wil studeren.

De website is tot stand gekomen in het kader van het ‘@level2work project’ in de periode 2016-2018. Dat project werd uitgeschreven door Het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie en wil een leidraad bieden aan hoogopgeleide nieuwkomers om werk te vinden op het niveau van hun diploma. Een aantal Vlaamse organisaties werkte samen om duidelijke en officiële informatie te bundelen op één platform: de website @level2work.

 

Waarom zou dit project moeten winnen?

De website vult een grote lacune op in het aanbod van gratis oefensites voor NT2. Voor beginnende leerders bestaat er namelijk een heleboel gratis online oefenmateriaal, maar deze oefeningen worden schaarser naarmate het taalniveau stijgt. Zo komt het dat Dutchwithambition.be zowat de enige gratis oefensite is voor hogeropleide nieuwkomers met een gevorderde kennis Nederlands.

De website wordt heel positief onthaald, door leerders én door docenten. Sinds haar lanceri ng heeft ze al duizenden gebruikers bereikt. We hopen dat deze site anderstaligen kan helpen om sterker te staan op de arbeidsmarkt of in het hoger onderwijs, waar hoge taaleisen aan anderstaligen worden gesteld.