Gerrit Krolprijs

Essaywedstrijd voor studenten die studeren aan universiteiten in het Nederlandse taalgebied

 

Naam talencentrum  

Talencentrum Rijksuniversiteit Groningen

 

Inzender

Ronald Ohlsen

 

Beschrijving project

Het Talencentrum van de RUG heeft in samenwerking met de Faculteit der Letteren de Gerrit Krolprijs in het leven geroepen. Studenten van alle universiteiten in het Nederlandse taalgebied worden uitgenodigd om dit voorjaar een in het Nederlands geschreven essay in te zenden van maximaal 2.000 woorden. Voorwaarde is dat het essay nog niet eerder is gepubliceerd. Voor de eerste editie is het thema inclusiviteit gekozen. Een deskundige jury bepaalt welke inzenders in aanmerking komen voor een nominatie. De jury bestaat uit Ellen Deckwitz, Ellen Krol (dochter van Gerrit Krol) en Ronald Ohlsen. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 2.000,- en een publicatie van het essay op literair weblog Tzum. Ter inspiratie plaatst het Talencentrum filmpjes online waarin hoogleraren vertellen over een essay in het Nederlands dat hen aanspreekt en ze zullen ook uitleggen waaróm het hen aanspreekt.

Meer info: Website Gerrit Krolprijs

 

Waarom zou dit project moeten winnen?

Deze essaywedstrijd is belangrijk omdat we hiermee op een positieve manier het gebruik van het Nederlands aan de universiteiten in het Nederlandse taalgebied stimuleren. Universiteiten moeten onzes inziens structureel aandacht blijven besteden aan het in stand houden en ontwikkelen van het Nederlands als academische taal. In tijden van internationalisering is het onvermijdelijk dat het Engels een steeds grotere rol gaat spelen, maar dat mag niet betekenen dat het Nederlands verdwijnt. Veel studenten gaan uiteindelijk werken in een Nederlandstalige omgeving. Zij zullen in staat moeten zijn om ook in het Nederlands te spreken en te schrijven over hun specifieke vakgebied.