MOOC English Pronunciation in a Global World

Naam talencentrum

VU-NT2-ALP

 

Naam en e-mailadres inzender

Manager VU-NT2-ALP: Ivet van der Eerden, ivet.vander.eerden@vu.nl
Ontwikkelaar: Laura Rupp, l.m.rupp@vu.nl

 

Beschrijving project

Het project is de MOOC (Massive Open Online Course) English Pronunciation in a Global World (https://www.futurelearn.com/courses/english-pronunciation). De doelen van de MOOC zijn vijfledig: (1) het vergroten van de doelmatigheid– en (2) het verhogen van de kwaliteit van Engels uitspraakonderwijs; (3) bevordering van acceptatie van diversiteit in Engelse uitspraak (accenten); (4) het generen van onderzoeksdata; (5) inclusie van Engelse taalgebruikers.

(1) Doelmatigheid
De MOOC is inzetbaar in verschillende typen onderwijs: regulier academisch uitspraakonderwijs, premasteronderwijs, (deeltijd)lerarenopleiding, talencentra, en daarbuiten in het voortgezet onderwijs en valorisatie.

(2) Kwaliteit
De MOOC maakt (duurzaam) gebruik van bestaand uitspraakonderwijsmateriaal en heeft daarnaast zelf contemporain materiaal ontworpen: instructievideo’s, uitspraakoefeningen, en interactieve toepassingen zoals ‘Padlet Wall’, waarmee deelnemers met elkaar kennismaken, en ‘peer review’, waarbij deelnemers elkaars uitspraak analyseren. De MOOC voorziet in ‘flip the classroom’ onderwijs, wat tijd vrijmaakt voor het oefenen van Engelse uitspraak. De MOOC maakt het ook mogelijk om deelnemers met verschillende uitspraakproblemen een ‘tailor-made’ traject te bieden, waarin ze een selectie van de MOOC-onderdelen volgen.

(3) Diversiteit
The MOOC staat een nieuwe benadering van Engels uitspraakonderwijs voor: in een situatie waar het Engels wereldwijd als internationale taal gebruikt wordt, heeft het prioriteit om verstaanbaar te zijn en elkaars Engelse accent te begrijpen en te waarderen. Naast het leren van Engelse uitspraak komen daarom ook onderwerpen zoals vooroordelen en identiteit aan bod.

(4) Onderzoek
Deelnemers uploaden allemaal een opname van eenzelfde stuk tekst. Deze opnamen kunnen, na toestemming, worden gebruikt in Engels uitspraakonderzoek om Engels uitspraakonderwijs verder te verbeteren.

(5) Inclusie
De MOOC is vrij toegankelijk voor een ieder in de wereld, inclusief mensen die geen toegang hebben tot (goed) Engels taalonderwijs (nog steeds twee-derde van de wereldbevolking). De MOOC heeft een Facebookpagina (https://www.facebook.com/globalenglishlearn) die een community van Engelse taalleerders bouwt en faciliteert dat zij in contact met elkaar kunnen blijven na de MOOC.

 

Waarom zou dit project moeten winnen? 

Vanaf de MOOC’s lancering in 2019 hebben per keer ca. 10,000 Engelse taalleerders uit de hele wereld deelgenomen: van Spanje tot Mexico, Rusland, India, en Vietnam. Ook hebben EFL-teachers in het VK zich vrijwillig aangemeld om deelnemers te helpen in de MOOC.

De MOOC heeft een didactische én sociale functie en is een voorbeeld van een manier waarop instellingen maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen nemen. De bijdrage van de MOOC wordt misschien het best verwoord door een deelnemer: ‘This was one of the BEST courses I have ever taken. Besides all other dimensions, it helps accessibility, collaborative learning, intercultural awareness and tolerance.”