Online schrijfhulp Academisch Nederlands en Engels

Gerichte talige ondersteuning door onmiddellijke digitale feedback tijdens het schrijfproces

 

Naam talencentrum

Instituut voor Levende Talen – KU Leuven

 

Naam en e-mailadres inzender

Serge Verlinde – serge.verlinde@kuleuven.be

 

Beschrijving project

 

Behoefteanalyses hebben duidelijk gemaakt dat er verschillende grote struikelblokken zijn bij academisch schrijven: coherentie en cohesie, een academische schrijfstijl, spelling (Berckmoes & Rombouts 2009; De Wachter & Heeren 2011; Peters & Van Houtven 2010). Dat geldt zowel voor studenten die in hun moedertaal schrijven als voor tweede- of derdetaalleerders. Daarnaast is duidelijk geworden dat goedbedoelde remediërende workshops vaak hun effect missen omdat studenten de transfer niet lijken te maken tussen de tips uit de workshops en hun eigen teksten. Daarom pleiten onderzoekers voor ‘embedded and process oriented approaches’ (Wingate 2012).

Op basis van de bevindingen uit die behoefteanalyses en uit bestaand onderzoek, heeft het Instituut voor Levende Talen twee digitale schrijftools ontwikkeld: een voor het Nederlands en een voor het Engels. De verschillende erkende probleemvelden worden in beide tools onderscheiden. Voor de Schrijfhulp Nederlands is dat (1) Structuur en Samenhang (2) Stijl en (3) Spelling. Voor de Schrijfhulp Engels gaat het om (1) Language Issues (2) Coherence and Cohesion en (3) Style. Per ‘laag’ wordt de tekst geanalyseerd voor een aantal typische tekstkenmerken die ermee samenhangen.

Belangrijk is dat de schrijfhulp de (mogelijke) fouten niet verbetert, maar ze in de tekst markeert en voorziet van feedback. Op die manier wordt de student zich bewust van de veelvoorkomende foutenpatronen in zijn tekst en wordt zijn zelfleerproces gestimuleerd. Bovendien kan hij er zelf voor kiezen om zijn tekst aan te passen of niet, zodat hij steeds verantwoordelijk blijft voor zijn eigen schrijfproduct. De schrijfhulp bevordert daarnaast de zelfredzaamheid en de autonomie van de student (Burstein, Chodorow & Leacock 2004) en biedt begeleiding aan de hand van procesgerichte feedback in plaats van een productevaluatie (William, Lee, Harrison & Black 2004; Sommers 1982). De feedback is geïndividualiseerd en richt zich enkel op de belangrijkste problemen, zodat de gegeven informatie steeds overzichtelijk en beknopt blijft.

 

Waarom zou jouw project moeten winnen?

De schrijfhulp begeleidt de student op een geïndividualiseerde en procesgerichte manier in de ontwikkeling van zijn academische schrijfvaardigheid, zonder dat de student daarbij zijn verantwoordelijkheid en zelfstandigheid verliest. Doordat de tekst niet verbeterd wordt, stimuleert de schrijfhulp het zelfleerproces en wil het de student inzicht bieden in zijn schrijfproces. De schrijfhulp is niet gebonden aan een bepaald genre of hangt niet af van specifieke software, maar kan flexibel worden ingebed in uiteenlopende opleidingen en fasen.

De toepassing is een typevoorbeeld van onderzoeksgebaseerde onderwijstechnologie.

De schrijfhulp is momenteel voor iedereen vrij toegankelijk (guestaccount op aanvraag gericht aan serge.verlinde@kuleuven.be).