Taalmaat – taalondersteuning Nederlands voor en door studenten

 

Naam talencentrum

Linguapolis – Universiteit Antwerpen

 

Naam en e-mailadres inzender

Christine Engelen, christine.engelen@uantwerpen.be en Stefanie van Stee, stefanie.vanstee@uantwerpen.be

 

Beschrijving project

Taalmaat is een buddyprogramma dat de anderstalige studenten uit het taaljaar ‘Nederlands voor anderstaligen in academische context’ samenbrengt met Nederlandstalige UAntwerpen-studenten. Ze treffen elkaar tijdens groepsactiviteiten en in kleinere taalteams voor informele ontmoetingen. Daarbij geldt er één afspraak: de voertaal is Nederlands.

De taaljaarstudenten leren een academiejaar lang Nederlands om daarna, net zoals hun taalmaten, in het Nederlands verder te studeren. Om hen nog beter en sneller de taal te leren, is interactie met moedertaalsprekers zeer belangrijk. Taalmaat zet daarom oefenmomenten op, waarbij de klemtoon ligt op het creëren van spreekkans in een informele context. Tegelijk willen we de taaljaarstudenten tonen waar hun toekomst ligt, met name in het Nederlandstalig hoger onderwijs. We moedigen activiteiten aan waarbij ze wegwijs worden gemaakt in de structuur van het hoger onderwijs en voeling krijgen met het Academisch Nederlands; ze wonen samen lessen bij, bekijken cursusmateriaal of bespreken studiekeuzes. Ook krijgen ze een beeld van het dagelijkse leven als student in Antwerpen. Vooral voor de student-vluchtelingen is het van belang dat zij snel student onder de studenten kunnen zijn, en dat ze inzien dat ze, nu ze in een veilige omgeving wonen, kunnen worden wie ze willen zijn.

Voor de Nederlandstalige studenten betekent Taalmaat een opportuniteit om anderstalige nieuwkomers en student-vluchtelingen te helpen, om inzicht te krijgen in het proces van tweedetaalverwerving, om internationale contacten te leggen en interculturele competenties aan te scherpen. Zo is Taalmaat voor hen een ervaring van internationalisation@home. Ten slotte halen ze ook veel voldoening uit hun vrijwillige inzet.

 

Waarom zou dit project moeten winnen?

De expliciete focus op taal, in combinatie met de internationale dimensie en de match tussen toekomstige en huidige studenten maakt Taalmaat uniek.

Bovendien is een erkenning als NUT-project van het jaar een mooie bekroning van de belangeloze inzet van alle studenten.