Voortraject Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Naam talencentrum

Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT), UGent

 

Naam en e-mailadres inzender

Marijke Lenaerts – marijke.lenaerts@ugent.be

 

Beschrijving project

Het Voortraject Hoger Onderwijs voor Anderstaligen (VTHO) is een specifiek voorbereidingsprogramma dat als doel heeft om meerderjarige anderstalige nieuwkomers met een buitenlandse vooropleiding voor te bereiden op instroom in een Nederlandstalige opleiding in het hoger onderwijs. Het VTHO wordt ingericht door het UCT en IN-Gent (d.i. het agentschap dat voor de Stad Gent instaat voor de uitvoering van het Vlaams inburgerings- en integratiebeleid). Het VTHO bestaat uit verschillende componenten: (i) trajectbegeleiding en studieloopbaanoriëntering; (ii) modules Nederlands; (iii) reguliere opleidingsonderdelen; (iv) voorbereidende keuzemodules; en (v) modules studievaardigheden voor hoger onderwijs.

Het traject ‘Nederlands’ binnen het VTHO omvat drie modules. VTHO-studenten moeten bij aanvang van het programma over startniveau B1 (van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen) beschikken. In het eerste semester doorlopen de VTHO-studenten twee modules waarin wordt toegewerkt naar het behalen van het niveau B2. Dit is het vereiste instapniveau voor een inschrijving in het hoger onderwijs in Vlaanderen. Binnen het traject ‘Nederlands’ wordt heel specifiek aandacht besteed aan vaardigheden academisch Nederlands. Aan het einde van de tweede modules leggen de VTHO-studenten de ITNA-test (Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen, niveau B2) af. In het tweede semester volgt een derde module Nederlands waarin nog meer de nadruk ligt op het verwerven van specifieke taalvaardigheden die nodig zijn in het hoger onderwijs.

VTHO-studenten kunnen in het tweede semester ook opleidingsonderdelen opnemen uit de reguliere studieprogramma’s van een onderwijsinstelling naar keuze (maximum 6 studiepunten). Op die manier kunnen ze kennismaken met de authentieke leercontext en kunnen ze een goed beeld krijgen van de inhoud en het niveau van de gekozen vervolgopleiding. Daarnaast kiezen de VTHO-studenten uit voorbereidende keuzemodules om de voorkennis op vlak van fysica, chemie, wiskunde en academisch Engels op te frissen. Tot slot worden de VTHO-studenten in het volledige traject ondersteund door individuele advies- en opvolgingsgesprekken, groepsbegeleiding en modules studievaardigheden.

 

Waarom zou dit project moeten winnen? 

Bij de start van het Voortraject berichtte de Vlaamse krant De Standaard (10-09-2015) over de 37-jarige Syrische vluchteling K. die aan de universiteit van Damascus een bachelor in de rechten had gehaald. Door het Voortraject kon hij aan de UGent aan een master in de rechten beginnen. Na een evolutie van 5 jaar staat het project op punt. Intussen heeft het 131 vluchtelingen zoals K. geholpen om goed voorbereid hogere studies aan te vatten. Het project verdient erkenning omdat het K. en andere vluchtelingen een duw in de rug geeft om op hun echte niveau in de samenleving mee te draaien.