Zomercursus 2.0. De meerwaarde van een professioneel perspectief

Naam talencentrum

Universitair Centrum voor Talenonderwijs, Universiteit Gent

 

Naam en e-mailadres inzender

Catherine Verguts, catherine.verguts@Ugent.be


Beschrijving project

PvhJ-gent1De taalunie zomercursus voor buitenlandse studenten neerlandistiek kent al een lange traditie. Het Universitair Centrum voor Talenonderwijs gaf deze cursus in 2016 een grondige facelift. De inhoudelijke focus van de cursus verschoof van taalverwerving en kennismaking met land en cultuur naar het professionele perspectief van de deelnemers. De cursus toont op die manier de professionele mogelijkheden van het Nederlands en laat de studenten kennismaken met de sector waarin ze later zelf aan de slag willen.

Om dat doel te bereiken, maken de deelnemers een keuze uit vier professionele trajecten waarin alumni vaak terechtkomen, namelijk

  • media en politiek
  • literatuur en cultuur
  • zakelijk en literair vertalen
  • taalkunde en didactiek 

De cursus start met een digitaal voorbereidingstraject in het thuisland, dat authentiek materiaal verzamelt zoals webcolleges, radio-interviews, teksten en online databanken. De studenten verwerken deze informatie d.m.v. gesloten vragen, forumdiscussies of korte filmpjes. In de eerste week van de cursus krijgen de studenten workshops van het vaste docententeam (telkens een moedertaalspreker uit Vlaanderen en een uit Nederland) of van externe sprekers die hun professionele expertise delen.

De tweede cursusweek staat in het kader van een tweedaagse stage in een bedrijf of organisatie, waar de studenten meedraaien in de dagelijkse werking. We streven ernaar dat de stagiaires via praktische taken even als een echt personeelslid kunnen meedraaien, bv. door vertalingen te maken bij een vertaalbureau, les te geven in een talenschool of een stukje te schrijven op een krantenredactie. Er was een zeer grote variatie aan taken en opdrachten op de stageplekken: testen Nederlands voor anderstaligen becommentariëren en ontwikkelen vergt heel andere vaardigheden dan met klanten en partners te communiceren bij de haven van Gent, een nieuwe ordening bedenken voor een museumbibliotheek of een promotiecampagne opzetten bij een culturele organisatie.

Na de stage verwerken de studenten met coaching van de docenten hun ervaringen in een poster die wordt getoond op het netwerkevent op de laatste dag van de cursus. Op deze manier verwerken ze de informatie uit het stageproject tot een presentatie voor een breder publiek.

 

Waarom zou dit project moeten winnen?

De nieuwe zomercursus heeft volop ingezet op onderwijsvernieuwing door het digitale voorbereidingstraject en de stage. De zomercursus 2.0 verruimt de kennis die de studenten aan de thuisuniversiteit verworven hebben en verrijkt deze met een professionele ervaring in het taalgebied zelf. De studenten gebruiken het Nederlands in authentieke contexten waardoor de situationeel-functionele beheersing van de taal versterkt. We zijn ervan overtuigd dat deze gedurfde facelift ervoor gezorgd heeft dat de cursus aan diepgang en relevantie heeft gewonnen.

 

Meer lezen?

Bekijk de blog van de zomercursus op taaluniezomercursusnederlands.wordpress.com.

PvhJ-gent2