Academic writing speciaal voor studenten met een niet-Europese taalachtergrond (of moedertaal)

De voorbije maanden zijn we druk geweest met het ontwikkelen van een online schrijftraining Engels specifiek voor sprekers van niet-Europese talen: Language Development for Academic Writing. Bij deze training werken we met de tool GOALS, die In’to eerder ontwikkelde. We zijn nu druk met het promoten van deze training via ons netwerk in Indonesië. Voor geïnteresseerden organiseren we op 16 februari een webinar, waarna mensen zich kunnen aanmelden voor de training.
Het is voor ons een experiment qua doelgroep. We weten dat er een behoefte ligt, maar in hoeverre we echt voet aan de grond kunnen krijgen daar, is nog onduidelijk. In de volgende nieuwsbrief kunnen we hopelijk berichten over de eerste resultaten.
Mogelijk is deze training ook interessant voor andere NUT-leden, want ook op onze eigen universiteiten zitten Aziatische studenten, wiens Academic Writing niet altijd even goed is. Mochten er op jouw universiteit studenten zijn die behoefte zouden kunnen hebben aan deze specifieke training, meld je dan gerust. Misschien kunnen we samenwerken.

(Annick Dankers, In’to Languages, Radboud Universiteit en Wageningen University & Research)