Activiteiten voor vluchtelingen

Op 17 december organiseerden Groningen Verwelkomt en het Talencentrum RUG een proefles ‘Discovering the Dutch’ voor een klein groepje hoogopgeleide vluchtelingen. Twintig jonge, ambitieuze en enthousiaste vluchtelingen, ongeveer evenveel mannen als vrouwen en met vooropleidingen variërend van civiele techniek (twee jonge vrouwen) tot rechten en van bedrijfskunde tot Engelse literatuur, deden mee aan deze anderhalf uur durende les. In deze interactieve les werden onderwerpen behandeld als de verwachtingen die de deelnemers hadden over Nederland en over studeren in Nederland, de kenmerken van de Nederlandse en universitaire cultuur, universele waarden en verschillende gedragsuitingen van die waarden, bijv. respect, aanpassing en identiteit.

onderneem in je eigen toekomstOp 25 en 28 januari werd een korte inleiding tot intercultureel bewustzijn georganiseerd voor de coaches en buddy’s van de ‘Toekomst Academie.’ De ‘Toekomst Academie’ is de Groningse tak van New Dutch Connections, een initiatief waarin alleenstaande minderjarige asielzoekers bij het integreren in de Nederlandse samenleving worden ondersteund in het najagen van hun passies. Vijfenzeventig jonge vluchtelingen worden ondersteund door een eigen buddy (een leeftijdgenoot) en een individuele coach (met een relevant professioneel netwerk) in een traject genaamd Ondernemen in je eigen toekomst. Dit is een project dat asielzoekers motiveert om opnieuw in zichzelf te geloven en anderen te betrekken bij het realiseren van hun toekomstdromen.  Het project is met de Appeltjes van Oranje-prijs onderscheiden. Het Talencentrum blijft gedurende het semester samenwerken met de Toekomst Academie. 

(Shanti van Leeuwen, Talencentrum, Rijksuniversiteit Groningen)