Afscheid en verwelkoming NUT-bestuursleden

Op het Directeurenoverleg tijdens de NUT-conferentie in Maastricht werd afscheid genomen van bestuursleden Ivet van der Eerden (Vrije Universiteit Amsterdam) en Peter Wilms van Kersbergen (Maastricht University). Zij werden in de bloemetjes (en de chocolade) gezet voor hun werk voor de NUT de afgelopen jaren.
Sylvia van der Weerden (Wageningen UR) stelde zich kandidaat om toe te treden tot het NUT-bestuur.

Na deze bestuurswissels bestaat het NUT-bestuur het komende werkingsjaar uit de volgende leden:

  • Anje Dijk (Rijksuniversiteit Groningen): voorzitter
  • Christine Engelen (Universiteit Antwerpen): bestuurslid
  • Marc Gebuis (Universiteit Utrecht): penningmeester
  • Sylvia van der Weerden (Wageningen UR): bestuurslid
  • Peter Wilms van Kersbergen (Universiteit Maastricht): uittredend penningmeester

Ter ondersteuning van de administratieve taken en de interne communicatie, doet het bestuur opnieuw een beroep op
Rolf Nys.

NUT-bestuur