Alleen voor NUT-partners: Het RU-NT2-examen als tijdelijk alternatief voor het Staatsexamen NT2 programma II

Het RU-NT2-examen heeft als doel vast te stellen of internationale aspirant studenten voldoende taalvaardig zijn in het Nederlands om te beginnen aan hun studie aan een hogeschool of universiteit. Dit taalniveau is vastgesteld op CEFR-niveau B2. Dit is hetzelfde niveau als het Staatsexamen NT2, programma II. Het RU-NT2-examen is ontwikkeld door Radboud in’to Languages.

Omdat er op dit moment geen Staatsexamens NT2 worden afgenomen, biedt Radboud in’to Languages het RU-NT2-examen als alternatief aan voor cursisten die les volgen aan een instelling die lid is van de NUT. Het betreft een tijdelijke noodvoorziening; op het moment dat er weer Staatsexamens NT2 worden afgenomen stopt Radboud in’to Languages met dit aanbod.

Het RU-NT2-examen wordt afgenomen in talenpractica van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het is niet mogelijk om het examen op uw eigen instelling af te nemen. Kijk voor de examendata en meer informatie op www.ru.nl/radboudintolanguages/taaltoetsing/

(Franke Teunisse, Radboud in’to Languages, Radboud Universiteit)