Antwerp Short Course voor Oekraïense student-vluchtelingen: taalles, infosessies en sociale interactie

Zodra bleek dat de oorlog in Oekraïne een vluchtelingenstroom op gang bracht die ook richting West-Europa zou komen, sloegen de instellingen van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA) de handen in elkaar om een programma uit te werken. Doel: jonge studenten opvangen die recent uit Oekraïne vluchtten opvangen en wegwijs maken in het Vlaamse onderwijslandschap.

De AUHA ontwikkelde een toekomstgericht programma van acht weken met een taaltraject, infosessies over het hoger onderwijs in Vlaanderen en sociale activiteiten. Voor het taaltraject kozen we bewust voor een basispakket Nederlands, een grondige cursus algemeen Engels, een module academisch Engels en als afsluiter deelname aan de ITACE for Students. Zo bieden we deze student-vluchtelingen een aantrekkelijk programma aan waarmee ze hun studietraject verrijken in plaats van onderbreken. We bereiden hen ook voor op een eventuele (her)start in het Vlaamse hoger onderwijs in september 2022.

Aan de Antwerp Short Course nemen achttien erg gemotiveerde studenten deel. “Toen ik net in België was, voelde ik mij soms bang en alleen”, begint Diana haar verhaal. “Maar nu ik meer met leeftijdsgenoten in contact kom en activiteiten kan doen om het (studenten)leven in Antwerpen te leren kennen, voel ik mij veel beter. Angst remt je af, maar dit initiatief zorgt er net voor dat ik niet meer angstig ben.”

Het taaltraject wordt uitgewerkt en gegeven door taaldocenten van Linguapolis. De begeleiding bij het kiezen van een studierichting aan een Vlaamse universiteit of hogeschool gebeurt door studieadviseurs van de AUHA. De sociale activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers: studenten, personeel, studentenverenigingen. Denk bijvoorbeeld aan een speeddate tussen Vlaamse en Oekraïense studenten, een wandeling in de Antwerpse studentenbuurt, een yogasessie door studenten of een diner bij een UAntwerpen-collega thuis. Ook Atlas, het stedelijk Agentschap voor Integratie en Inburgering, speelde een cruciale rol bij de werving en selectie van de kandidaten, en de oriëntering in de administratieve molen. Het programma startte begin mei en sluit op 7 juli af met een feestelijke proclamatie op het Stadhuis van Antwerpen. Zo is de Antwerp Short Course ook een mooi praktijkvoorbeeld van samenwerking met stedelijke organisaties, onderwijspartners en individuele vrijwilligers.

Meer info: https://www.auha.be/antwerp-short-course/

Reportage ATV: https://www.gva.be/cnt/dmf20220512_96459003

(Christine Engelen, Linguapolis, Universiteit Antwerpen)