Blendin en VU-NT2 werken samen aan ontmoeting en integratie

Blendin is een online platform dat nieuwkomers en Nederlanders samen brengt op basis van overeenkomende interesses.

Blendin matcht sinds februari dit jaar Nederlanders met nieuwkomers van ongeveer gelijke leeftijd met overeenkomende interesses. Ze kunnen afspreken om Nederlands te oefenen en vooral ook om niet geïsoleerd te raken in de samenleving. Blendin opereert vanuit de gedachte dat nieuwkomers en Nederlanders gelijkwaardig zijn en dat het voor alle partijen goed is om contact te hebben.

BlendinIn april hebben jongeren van Blendin bij VU-NT2 in alle groepen in drie minuten de organisatie geïntroduceerd. Veel van onze cursisten hebben zich inmiddels aangemeld en er is al een flink aantal gematcht; we horen enthousiaste verhalen van onze cursisten! Ook werkt Blendin samen met ons in het hoogste niveau: we organiseren conversatiemiddagen, bijvoorbeeld in de vorm van speeddating.

Blendin heeft een groot aantal Nederlanders (in heel Nederland) dat klaar staat om nieuwkomers te ontmoeten dus de organisatie hoort het graag!

 

Meer informatie:

(Ivet van der Eerden, VU-NT2, Vrije Universiteit Amsterdam)