Brainstorm over cursussen Engels

Dat de NUT een goed netwerk is, was natuurlijk al bekend. Maar de coördinatoren Engels van verschillende Nederlandse en Vlaamse talencentra weten elkaar ook buiten de officieel georganiseerde events te vinden.

Op 10 november kwam een zevental docenten en coördinatoren digitaal bij elkaar om te praten over hun vrijwillige cursussen Engels voor (met name) studenten. Zien we bij meer centra een terugloop in het aantal aanmeldingen? Wat voor oorzaken denken we aan te kunnen wijzen voor deze terugloop? Wat voor soort cursussen, wat betreft vorm en inhoud, lopen erg goed of juist slecht? En natuurlijk veel belangrijker: kunnen we ook oplossingen vinden om de studenten te rekruteren en behouden en lopen er interessante projecten over dit onderwerp bij de verschillende centra?

In het kort was het de conclusie dat veel talencentra een terugloop in het aantal aanmeldingen voor Engels zien. Niet bij facultaire vakken, maar wel bij de vrijwillige, (al dan niet) betaalde cursussen. We vermoeden dat het Engels van studenten in het algemeen is verbeterd de afgelopen 10 jaar en zij daarom minder het nut inzien van cursussen Engels. Er lijkt minder interesse te zijn voor cursussen die een semester lang doorgaan, hoewel korte workshops ook niet overal goed lopen. Tilburg University en Université Libre de Bruxelles hebben surveys lopen of gaan dat binnenkort doen. In Twente komt een (nog niet uitgekristalliseerde) pilot met een online programma waarbij studenten op een bepaalde manier hulp van docenten kunnen inroepen, bij Delft is recent een schrijfcentrum gestart en Tilburg University start met een project om de vorm en inhoud van keuzevakken Engels onder de loep te nemen.

Maar het was vooral fijn om zorgen en oplossingen te delen en te horen waar iedereen mee bezig is. To be continued dus, in het voorjaar van 2023. Dan kijken we verder hoe het met de lopende projecten staat en wie weet welke andere interessante onderwerpen er dan nog meer aan bod komen. Ben je geïnteresseerd om mee te doen? Meld je dan bij Linda Mous, L.Mous@tilburguniversity.edu.

(Linda Mous, Language center, Tilburg University)