CATAPULT – Computer-Assisted Training And Platforms to Upskill LSP Teachers

Beste collega,

Wij willen u vragen deel te nemen aan een enquête met betrekking tot Talen voor Specifieke Doeleinden (LSP in de Engelse afkorting), in het kader van het Europese project ‘CATAPULT’ (meer informatie hieronder). Doel is om vast te stellen wat de potentiële behoeften zijn met betrekking tot de professionele opleiding van LSP-docenten in Europa, met het oog op het ontwerpen en aanbieden van een gratis en erkende digitale cursus in 2020 die in de vastgestelde behoeften dient te voorzien. De enquête bestaat uit 14 vragen, zou niet meer dan 10 minuten van uw tijd hoeven te kosten en is hier te vinden:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7F3da-fXRUIAX73lXYPf5RU8dCgye6Bjwr_8AU7umK0L-rQ/viewform

Graag ontvangen wij uw antwoorden tot 26 oktober 2018. Bij voorbaat hartelijk dank!

CATAPULT (Computer-Assisted Training And Platforms to Upskill LSP Teachers) is een driejarig EU – ERASMUS+ project dat in september 2018 gestart is. Het streeft ernaar trainingen en hulpmiddelen aan te bieden voor docenten die Talen voor Specifieke Doeleinden (LSP) verzorgen in het hoger onderwijs en de volwasseneducatie, en zo bij te dragen aan hun professionalisering voor het lesgeven aan LSP-studenten in het digitale tijdperk. Alle teksten geven uitsluitend de zienswijze van het partnerschap weer. De project website (in aanbouw) is hier te vinden: http://catapult-project.eu – Twitter: @ProjectCatapult

Ton Koenraad (MA, MEd, Utrecht)