Categorie: NUT-conferentie

Themagroep Moderne vreemde talen – NUT-conferentie Groningen

De jaarvergadering van de themagroep MVT werd ook dit jaar goed bezocht, met maar liefst 13 deelnemers van 10 verschillende talencentra. Na een korte terugblik op 2017 en het vaststellen van de agenda stelde ieder zich nog een keer kort voor. Behalve naam, functie en talencentrum werd dit jaar voor het eerst ook kort een

Verder lezen

Themagroep Academisch taalgebruik – NUT-conferentie Groningen

Voor editie 2018 van de themagroepvergadering 2cademisch taalgebruik tekenden 20 coördinatoren uit 12 universiteiten present. Collega-themagroepvoorzitter Estelle Meima en ik lieten de agenda bepalen door het verslag van de vorige editie en een bevraging die vooraf aan de leden doorgestuurd werd. Tenslotte kaderden we de onderwerpen binnen het thema van future-proof talencentra. Voor we lijnen

Verder lezen

Themagroep Interculturele Communicatie – NUT-conferentie Groningen

Op vrijdag 23 maart 2018 kwam de themagroep Interculturele Communicatie (IC) bijeen voor de vierde keer in haar jonge bestaan. Een tiental vertegenwoordigers van Nederlandse en Vlaamse instellingen (van universiteiten en van een hogeschool) waren aanwezig. Op de agenda stonden o.m. de volgende onderwerpen: Stand van zaken IC bij de vertegenwoordigde instellingen, wat er zoal

Verder lezen

NUT-conferentie Groningen: oproep voor bijdragen

De volgende NUT-conferentie vindt plaats in Groningen op 22 en 23 maart 2018. Tijdens de NUT-conferentie ligt de klemtoon op beleidsmatige topics voor coördinatoren en directeurs. De NUT-conferentie kent een vast formaat: de start is op donderdagmiddag met een stadswandeling, receptie en diner. Op vrijdagochtend vinden de bijeenkomsten van de verschillende themagroepen plaats, en voor vrijdagmiddag

Verder lezen

NUT-conferentie Maastricht – geslaagde editie 2016

Op 3 en 4 maart 2016 werd de NUT-jaarconferentie georganiseerd in Maastricht, door het Maastricht University Language Centre. Dit jaar wisten maar liefst 80 collega directeuren en coördinatoren hun weg naar Maastricht te vinden, met als doel te netwerken, in themagroepen ontwikkelingen op het vakgebied en projecten te bespreken, en van elkaar over “best practices” te leren in

Verder lezen

Afscheid en verwelkoming NUT-bestuursleden

Op het Directeurenoverleg tijdens de NUT-conferentie in Maastricht werd afscheid genomen van bestuursleden Ivet van der Eerden (Vrije Universiteit Amsterdam) en Peter Wilms van Kersbergen (Maastricht University). Zij werden in de bloemetjes (en de chocolade) gezet voor hun werk voor de NUT de afgelopen jaren. Sylvia van der Weerden (Wageningen UR) stelde zich kandidaat om toe

Verder lezen

Themagroep Academisch taalgebruik – NUT-conferentie Maastricht

Bij de vergadering van deze themagroep waren dit jaar 16 groepsleden van 12 verschillende talencentra te vinden. De bijeenkomst startte met een workshop over het aanleren van academisch vocabulaire, waarbij enthousiast gespeeddatet werd en we de effectiviteit van verschillende woordenschatoefeningen bespraken. We voerden discussies over de thema’s ‘correct’ vs. communicatief taalgebruik (wat is in een

Verder lezen

Themagroep Interculturele communicatie – NUT-conferentie Maastricht

Op vrijdag 4 maart kwam de jongste NUT-themagroep Interculturele Communicatie (IC) bijeen voor haar  tweede plenaire vergadering. De allereerste vergadering werd vorig jaar in Leuven gehouden. Een tiental instellingen met een of meerdere vertegenwoordigers waren aanwezig. Op de agenda stonden o.m. de volgende onderwerpen: Stand van zaken IC bij de vertegenwoordigde instellingen: wat er zoal leeft en borrelt in onze

Verder lezen

Themagroep Moderne Vreemde Talen – NUT-conferentie Maastricht

De jaarlijkse vergadering van de themagroep MVT kende dit jaar een zeer goede opkomst. In totaal waren er 13 deelnemers van 10 verschillende talencentra aanwezig. Na de gebruikelijke punten opening, jaarverslag 2015 en voorzitterschap/secretaris kwamen we te spreken over het punt uitwisseling. Inmiddels beschikken we als themagroep naast de traditionele maillijst over drie samenwerkingstools: een

Verder lezen

Themagroep NT2 – NUT-conferentie Maastricht

De vergadering van de themagroep NT2 was druk bezocht, er waren 15 personen onder wie enkele nieuwe. Na de goedkeuring van het jaarverslag van 2015 heeft Berna de Boer verslag uitgebracht van een overleg dat zij met DUO, UAF en OCSW heeft gehad over de problemen die verschillende taalinstituten ondervonden met DUO-leningen voor de cursussen

Verder lezen