Cursus Dutch for Reading Knowledge, INTT Amsterdam

We hebben in de afgelopen maanden gezien dat er aan online onderwijs nadelen verbonden zijn, maar tegelijkertijd biedt het ook kansen! Vanuit dat perspectief is in de zomer aan het INTT in Amsterdam een cursus Dutch for reading knowledge georganiseerd. De cursus is bedoeld voor (PhD-)studenten en onderzoekers die gespecialiseerd zijn in een aspect van de Nederlandse of Vlaamse geschiedenis of cultuur, het Nederlands niet machtig zijn, maar onvertaalde Nederlandstalige primaire bronnen willen lezen voor hun onderzoek.

Wereldwijd zijn er maar enkele instituten die zo’n cursus aanbieden, terwijl daar wel behoefte aan is. In korte tijd meldden zich een aantal gegadigden voor de cursus, die toevallig allen afkomstig waren uit de Verenigde Staten. De motieven van de studenten om aan de cursus deel te nemen zijn divers: Pablo van Princeton University wil in de archieven van Philips in Eindhoven duiken voor zijn studie geschiedenis; Chelsea is verbonden aan het New Netherland Institute in Albany; Namrata van de University of Texas is geïnteresseerd in de VOC in India.

De voertaal van de cursus is Engels, met veel aandacht voor grammatica en passieve kennis van het Nederlands en voor leesstrategieën. Daarnaast vertalen de cursisten met behulp van een woordenboek de teksten die ze veelal zelf aandragen. Ook wordt aandacht besteed aan de spellingvariaties en basisgrammatica van het Vroegnieuwnederlands. Cursisten die zich verder willen verdiepen in Vroegnieuwnederlands en paleografie kunnen zich aanmelden bij Columbia University die in samenwerking met de UvA een vervolg op deze cursus verzorgt.

(Bonny Wassing, INTT Universiteit van Amsterdam / lector Nederlands Yale University (2014))