Delftse Methode gaat online

Onlangs is het cursusprogramma van het Instituut voor Taal en Academische Vaardigheden (ITAV) van de TU-Delft uitgebreid met een nieuwe online cursus: een zelfstudiecursus Nederlands voor Beginners.

De cursus is gebaseerd op de bekende Delftse Methode, een communicatieve methode waarbij het verwerven van taal via gestructureerde taalinput centraal staat. Andere belangrijke aspecten van de methode zijn: veel aandacht voor herhaling, woordenschatopbouw, uitleg van constructies via voorbeelden en aandacht voor output via conversatie.

De grootste uitdaging voor het ontwikkelteam  vormde het vertalen van de bestaande cursus, waarbij de conversatieles centraal staat, naar een zelfstudiecursus. Dit is bereikt door interactieve opdrachten via video’s, schrijfopdrachten en opdrachten om ervaringen en eigen teksten te delen via het cursusforum.

Op 15 maart 2022 is de eerste groep cursisten van start gegaan. De cursus is bedoeld voor mensen in het buitenland die zich voorbereiden op werk of studie aan de TU Delft en voor mensen die al in Nederland wonen en die kennis willen maken met de taal.

De cursus is open voor iedereen, ook buiten de TU Delft, en deelname is gratis. Meer informatie op de website van de afdeling Nederlands voor Buitenlanders van ITAV: www.dm.tudelft.nl.

Kijk ook de promovideo van de cursus: https://youtu.be/SL3fI-hKjj0

(Pauline Post, Instituut voor Talen en Academische Vaardigheden, TU Delft)