Edubadges bij Tilburg University Language Center

Begin oktober 2020 lanceerde SURF de dienst Edubadges, het platform voor digitale certificaten. Met een Edubadge kunnen studenten opgedane kennis en vaardigheden, zowel binnen als buiten het curriculum, vastleggen en zichtbaar maken op hun sociale media. Tilburg University is in 2021 een pilot begonnen met Edubadges voor extracurriculaire activiteiten.

Het Language Center (LC) was graag bereid om deel te nemen aan deze pilot om zo meer ruchtbaarheid te geven aan onze cursussen én aan de prestaties van onze studenten. We hebben ervoor gekozen om onze Edubadges te koppelen aan een behaald CEF-niveau. Dit houdt in dat sommige Edubadges gekoppeld zijn aan meerdere cursussen die naar hetzelfde CEF-niveau leiden. Ook staat er een jaartal op de badges om aan te geven dat een gemeten niveau een beperkte geldigheidsduur heeft. Als je op de badge klikt, komt er extra informatie over de betreffende cursus(sen) beschikbaar.

Op dit moment wordt er volop getoetst binnen onze cursussen en dat betekent dat binnenkort de eerste bulk Edubadges uitgereikt kan worden. De docent kan hiervoor een link naar de studenten sturen. Studenten moeten de eerste keer een EduID aanmaken, een digitaal rugzakje waarin ze hun badges kunnen verzamelen. Vervolgens kunnen ze de badge aanvragen. De aanvraag moet geaccordeerd worden door het LC en dan kan de student de badge claimen en publiceren op social media. Overigens is het ook mogelijk om zelf door de catalogus te browsen en badges aan te vragen. Zo kwam het dat de allereerste badge al is uitgereikt: een studente die in het voorjaar een cursus Spaans had gevolgd, heeft de primeur.

Voor de pilot bij het LC is in eerste instantie gekozen voor de cursussen Nederlands en Spaans. We hopen dit komend jaar uit te breiden naar al onze cursussen. Een van de vereisten daarvoor is wel dat we gebruik kunnen maken van de optie om automatisch Edubadges toe te kennen, zodat we niet elk afzonderlijk verzoek hoeven toe te behandelen.

(Patty van Bielder, Language Center Tilburg University)