Een mooie toekomst voor het Nederlands

Lieve de Wachter, Gunther Van Neste, Katja Hunfeld, Céline Schouten

Feestelijke academische zitting Taalunie naar aanleiding van het 100ste Comité van Ministers

 

In de statige historische omgeving van Antwerpen ZOO vond in de Darwinzaal op maandag 22 april j.l. een feestelijk programma plaats naar aanleiding van de 100ste zitting van het Comité van Ministers van de Taalunie.

De ministers van onderwijs van Nederland, Vlaanderen en Suriname waren het daarvoor eens geworden over een nieuwe verklaring waarin de Taalunie een blijvend prominente rol behoudt bij de ontwikkeling, verspreiding en het behoud van het Nederlands.

Er werd met bloemen afscheid genomen van Luc Delrue, de Algemeen Secretaris a.i. en de naam van de nieuwe (op dat moment nog beoogd) Algemeen Secretaris werd bekendgemaakt: Gunther Van Neste.

Demissionair minister Dijkgraaf hield een mooi betoog waarin hij het Nederlands vergeleek met het in de Darwinzaal opgehangen skelet van een baleinwalvis. Een pantser zou star en inflexibel maken. Een ruggengraat daarentegen maak zelfs een kolossaal dier als de walvis soepel en wendbaar. En een ruggengraat groeit mee. De minister riep op om binnen de Taalunie kennis te blijven verwerven, behouden en uitwisselen waardoor onze taalgemeenschap een sterke en wendbare ruggengraat krijgt waarmee we in vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen zwemmen.

Tijdens het walking dinner na afloop maakten Lieve de Wachter, Céline Schouten en Katja Hunfeld al even kennis met de nieuwe Algemeen Secretaris (foto).

(Katja Hunfeld, UTLC, Universiteit Twente)