Eerste bijeenkomst van de NUT-themagroep Toetsing

Op maandag 21 januari 2019 is de nieuwe themagroep Toetsing voor het eerst bijeen geweest. Elf NUT-leden hebben hun belangstelling getoond voor deze themagroep. De themagroep gaat inventariseren welke toetsen er reeds voorhanden of in ontwikkeling zijn bij de verschillende instellingen. Er is ook de intentie uitgesproken om meer te gaan samenwerken, zowel in het kader van toetsontwikkeling, als ook op beleidsmatige onderwerpen. Er is nog geen voorzitter gekozen; dit staat op de agenda voor 4 april. Tot die tijd is Franke Teunisse van Radboud in’to Languages de aanspreekpersoon voor deze themagroep.

(Franke Teunisse, Radboud in’to Languages, Radboud Universiteit)