Enquête Taalattitudes in de Lage Landen

 

De enquête heeft als doel de taalattitudes van studenten en docenten in het hoger onderwijs in Nederland en België (Vlaanderen en Wallonië) in kaart te brengen. De enquête is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Frans. Het invullen ervan duurt ongeveer 3o minuten. Dit is de link: https://ling-attitude.eu/.

Het is belangrijk dat zo veel mogelijk taalgebruikers deelnemen aan dit project. Daarom doe ik een oproep aan alle docenten om hun studenten en collega’s te stimuleren om de enquête in te vullen. Op die manier komen we tot een beter inzicht in de houding ten opzichte van de verschillende talen in de Lage Landen.

Voor meer informatie over de enquête verwijs ik naar de brief van prof. dr. Nicoline van der Sijs (pdf), de coördinator van het project.

(Frank van Splunder, Linguapolis, Universiteit Antwerpen)