EU Project ‘CATAPULT’ – Computer-Assisted Training And Platforms to Upskill LSP Teachers

Hierbij willen we alle collega’s bedanken die gehoor gegeven hebben aan onze oproep in de NUT-nieuwsbrief van oktober 2018 om deel te nemen aan de enquête van het project ‘CATAPULT’ (meer details over het project hieronder). U heeft bijgedragen aan het in kaart brengen van de behoeften van (taal) docenten met betrekking tot de professionele opleiding van LSP-docenten in Europa. Een en ander heeft ons in staat gesteld twee belangrijke project publicaties te realiseren:

De start van de eerste editie van de online cursus (MOOC) die ontworpen is met het competentie framework (Output 2) als uitgangspunt staat inmiddels gepland voor 27 januari, 2020.
Zie voor meer details over deze en andere ontwikkelingen de online versie van de jongste Nieuwsbrief hier: http://catapult-project.eu/?na=v&nk=6-5872ad4cef&id=3

CATAPULT (Computer-Assisted Training And Platforms to Upskill LSP Teachers) is een driejarig EU – ERASMUS+ project dat in september 2018 gestart is. Het streeft ernaar trainingen en hulpmiddelen aan te bieden voor docenten die Talen voor Specifieke Doeleinden (LSP) verzorgen in het hoger onderwijs en de volwasseneducatie, en zo bij te dragen aan hun professionalisering voor het lesgeven aan LSP-studenten in het digitale tijdperk.

Project website: http://catapult-project.eu
Twitter: @ProjectCatapult

Ton Koenraad namens Catapult partner TELLConsult