Even voorstellen: de NUT-themagroepvoorzitters

De NUT heeft ondertussen zes themagroepen. Tijdens de jaarlijkse themagroepvergaderingen op de NUT-conferentie in april (Antwerpen) werden vier nieuwe voorzitters verkozen.  We stellen graag alle voorzitters even voor.

 

Academisch taalgebruik

 • Themagroepvoorzitters: Tom De Moor & Estelle Meima
 • Verbonden aan talencentrum: Universitair Centrum voor Talenonderwijs, Universiteit Gent (Tom) & Talencentrum, Rijksuniversiteit Groningen (Estelle)
 • Themagroepvoorzitter sinds: 2018 (Tom) & 2016 (Estelle)
 • Plannen van de themagroep: We stelden ons tot doel om met de themagroep een hecht netwerk te bouwen dat van elkaar kan leren, elkaar advies kan geven en waar mogelijk tot concrete producten kan leiden. We zetten met een extra bijeenkomst in Nijmegen een lijn uit die we tijdens de laatste themagroepvergadering verder zagen concretiseren. Deze rode draad tastbaar voelen worden motiveert ons enorm om hier in de toekomst verder mee aan de slag te gaan.

Interculturele communicatie

 • Themagroepvoorzitter: Erick van den Bercken
 • Verbonden aan talencentrum: Babel, Utrecht
 • Themagroepvoorzitter sinds: 2019
 • Plannen van de themagroep: Afgelopen conferentie in Antwerpen hebben we veel nieuwe enthousiastelingen verwelkomd. We gaan komend jaar meer ervaringen en expertise delen, omdat Interculturele communicatie een steeds grotere rol speelt in het hoger onderwijs.

NT2

 • Themagroepvoorzitter: Maud Beersmans
 • Verbonden aan talencentrum: Babel, Utrecht
 • Themagroepvoorzitter sinds: 2019
 • Plannen van de themagroep: De Nederlandse NUT-leden met een keurmerk Blik op Werk hebben regelmatig contact met elkaar in verband met steeds veranderende regels met betrekking tot de inburgering. We wisselen ervaringen uit en bundelen de krachten.
  Om ervoor te zorgen dat we het niet alleen over inburgering hebben en omdat het NT2-veld meer is dan inburgering alleen, vindt er in het najaar een inhoudelijke bijeenkomst voor onze themagroepleden plaats in Nijmegen.

Moderne Vreemde Talen

 • Themagroepvoorzitter: Kathelijn Jacobs
 • Verbonden aan talencentrum: UTwente Language Centre.
 • Themagroepvoorzitter sinds: 2019
 • Plannen van de themagroep: Tijdens de themagroepvergadering bleek er grote interesse te zijn voor het uitwisselen van ervaringen rondom platforms die je kunt inzetten voor blended learning. We zullen dit jaar een studiemiddag organiseren waar we good practices uitwisselen zodat we van elkaar kunnen leren.

Toetsing (nieuwe themagroep)

 • Themagroepvoorzitter: Marjan Meijboom
 • Verbonden aan talencentrum: Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies, Universiteit van Amsterdam
 • Themagroepvoorzitter sinds: 2019
 • Plannen van de themagroep: Aangezien deze themagroep pas dit jaar is opgericht, is het belangrijkste doel nu om informatie uit te wisselen over de toetsen die bij de diverse instellingen gebruikt worden. We hopen veel van elkaar te kunnen leren, elkaar verder te helpen door adviezen en tips uit te wisselen en we gaan bekijken waar samenwerking gewenst en mogelijk is.

Vertalen

 • Themagroepvoorzitter: Bert Keurentjes
 • Verbonden aan talencentrum: Radboud in’to Languages, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Themagroepvoorzitter sinds: 2012
 • Plannen van de themagroep: Nadat de universitaire vertaal- en terminologiedag eind 2018 door omstandigheden niet door kon gaan, staat dit jaarlijkse evenement (traditioneel voorafgegaan door een vergadering van de themagroep) dit najaar weer op de agenda. De locatie, het programma en de overige details worden na de zomer via onder andere de NUT-nieuwsbrief bekendgemaakt.