Flexibilisering 2.0 – schrijf je nu in voor de NUT-conferentie in Tilburg

Na een door COVID verstoorde poging in 2020 strijkt de NUT-conferentie op 23-24 maart 2023 eindelijk neer in Tilburg. De conferentie zal in het teken staan van flexibilisering van het taalonderwijs, maar dan wel de 2.0-versie na opgedane ervaring tijdens de lockdowns. Geheel in lijn met dit idee is de invulling van het programma flexibel en zijn de onderwerpen aangedragen door de leden van de NUT zelf, zodat er voor iedereen interessante sessies zullen zijn op de vrijdagmiddag. Ook in de opzet van sessies hebben we gekozen voor enkele vernieuwende vormen waarin veel ruimte is voor uitwisseling.

Het volledige programma en alle praktische info vind je op de conferentiewebsite.

 

Tijdens de NUT-conferentie ligt het accent op beleidsmatige topics voor coördinatoren en directeuren. Vandaar dat de NUT jaarlijks een aparte Docentendag organiseert met meer praktische onderwerpen en projecten. Dit jaar is dat op 2 juni in Gent. Het dus niet de bedoeling dat docenten zich voor de NUT-conferentie in maart aanmelden.