Flipping the Classroom in de praktijk – Studiemiddag Themagroep MVT

MVTOp 23 juni 2017 vond de vijfde jaarlijkse studiemiddag plaats van de Themagroep Moderne Vreemde Talen (MVT). Deze keer verzorgde Wageningen in’to Languages de middag met als thema ‘Flipping the Classroom in de praktijk’. De middag werd ingeleid door een ‘Flipping-specialist’ van In’to: Katherine Anderton. In haar presentatie ‘Embracing the flipped classroom’ deed zij de gedachte achter het ‘flipped’ concept nog eens uit de doeken (de docent is niet langer de ‘sage on the stage’, maar een ‘guide’ die het leerproces begeleid). Ook ging Katherine in op de theorie achter het concept en wat de voordelen zijn van ‘flipped learning’, zoals:

  • meer tijd voor toepassing van eerder opgedane kennis;
  • leerders leren in hun eigen tempo;
  • bevorderen van samenwerking;
  • bevorderen van autonoom leren en eigenaarschap;
  • en last but not least: meer lol in het leren van de taal!

MVT2Na haar inspirerende talk gingen docenten en coördinatoren van acht verschillende talencentra in groepjes praktisch aan de slag. Elk groepje besprak een of meerdere casestudies die ze geheel volgens het ‘flipped’ concept (natuurlijk allemaal!) van te voren hadden voorbereid. Daarbij ging het om bestaande cursussen die (meer) ‘flipped’ zouden moeten worden. Docenten bespraken de mogelijkheden en grenzen van het ‘flipped’ model voor specifieke cursussen en doelgroepen. Er vonden discussies plaats over geschikte (online) tools, de manier waarop je een cursus het beste ‘flipped’ kunt vormgeven, maar ook welke inhoud het meest geschikt is voor deze vorm. Online werden de resultaten van de casestudies bijgehouden, zodat na afloop direct zichtbaar was wat er in de groepen was besproken.

Aan het einde van de middag werden de resultaten van die brainstorms plenair aan elkaar getoond en volgde er een levendige discussie. Al met al was het weer een leerzame studiemiddag. De combinatie van theorie (de presentatie), praktijk (in groepen aan de slag) en discussie bleek een geslaagde opzet. De studiemiddag werd afgesloten met een borrel (heerlijk in de zon!). Volgend jaar weer!

(Rosanne Schuurmans, Wageningen in’to Languages, Wageningen Univerity&Research)