Good practice: Taalmaat, studenten en student-vluchtelingen vinden elkaar

Taalmaat is een project voor en door studenten: Nederlandstalige UAntwerpen-studenten worden gekoppeld aan studenten uit het Taaljaar Nederlands voor anderstaligen in een academische context. Ze treffen elkaar tijdens enkele plenaire activiteiten en daarnaast ook in kleinere taalteams voor informele ontmoetingen waarbij één afspraak geldt: er wordt altijd Nederlands gesproken. Zo creëert Taalmaat extra oefenkansen Nederlands voor de taaljaarstudenten. Zij willen namelijk volgend jaar worden wat hun Taalmaten zijn: student in het Nederlandstalig hoger onderwijs.

 

De Taalmaten: wie zijn ze?

De Nederlandstalige UAntwerpen-studenten melden zich vrijwillig aan. Ze komen uit alle opleidingen en studiejaren. Opvallend is dat er een hoog aantal Taalmaten afkomstig is uit Nederland.

De taaljaarstudenten 2017-18 zijn met 36; onder hen zijn er 7 vluchtelingen uit Afghanistan, Ethiopië, Iran, Libanon, Palestina en Syrië. De niet-vluchtelingen komen uit alle continenten en vertegenwoordigen een twintigtal verschillende nationaliteiten, van Azerbeidzjan over Turkije tot Zuid-Afrika.

 

De Taalmaten: wat doen ze?

Taalmaat bestaat uit groepsactiviteiten op de universiteitscampus enerzijds en informele bijeenkomsten in kleine taalteams anderzijds, op kot of in de stad. De insteek van Taalmaat is voornamelijk informeel. Terwijl de taaljaarstudenten binnen de klascontext enkel standaardnederlands horen, raken ze dankzij het project Taalmaat ook vertrouwd met informele en regionale omgangstaal binnen de Vlaamse en Nederlandse context. De contacten en activiteiten verlopen tussen leeftijdsgenoten en hoewel de doelstellingen helder en ambitieus zijn, gaat het vooral ook om gezelligheid.

Tegelijk willen we de taaljaarstudenten tonen waar hun toekomst ligt, met name in het Nederlandstalig hoger onderwijs. We moedigen daarom activiteiten aan waarbij ze wegwijs worden gemaakt in de structuur van het hoger onderwijs en voeling krijgen met het Academisch Nederlands; ze wonen bv. samen lessen bij of bekijken cursusmateriaal. Tegelijk krijgen ze een beeld van het dagelijkse leven als student in Antwerpen en Vlaanderen. Vooral voor de student-vluchtelingen is het van belang dat zij student onder de studenten kunnen zijn, en dat ze inzien dat ze, nu ze in een veilige omgeving wonen, kunnen worden wie ze willen zijn.

 

De Taalmaten: waarom doen ze dit?

Voor de taaljaarstudenten is het hoofddoel Nederlands oefenen: de voertaal van de interactie tussen de studenten is steeds het Nederlands. Hoe meer oefenkansen Nederlands, hoe groter de slaagkans op de eindtest, die toegang geeft tot het hoger onderwijs en zo de weg opent naar de toekomst.

Voor de Nederlandstalige studenten gaat het om belangeloos engagement en persoonlijke ontwikkeling. Door het coachen van de taaljaarstudenten, krijgen ze voeling met de maatschappelijke realiteit.

Voor alle Taalmaten is er zeker ook wederzijdse leerwinst in interculturele competenties. Tijdens de Taalmaatactiviteiten komen vaak en vanzelfsprekend thema’s aan bod als de internationale politiek en de actualiteit, het uitwisselen van culturele tradities, maar ook gewoon samen koken en eten van typische gerechten uit het land van herkomst.

Ten slotte groeien hier ook gewoon nieuwe vriendschappen!

 

Taalmaat: hoe kan jij helpen?

De projectfinanciering van Taalmaat is tijdelijk en loopt binnenkort af. Daarom dingen we via Gastvrije Gemeente van Vluchtelingenwerk Vlaanderen mee naar de publieksprijs van € 1.000. Stem vanaf 2 april op ons op https://initiatieven.gastvrijegemeente.be/project/9392

(Christine Engelen, Linguapolis, Universiteit Antwerpen)