Hoorspel NT2: Maaike & Arno

Onlangs werd het door de Taalunie gefinancierde hoorspel Maaike & Arno voor studenten NVT/NT2 uitgebracht en daar wil ik graag uw aandacht voor vragen. Hieronder vindt u een korte beschrijving van deze podcast.

In twaalf afleveringen van elk ongeveer vijf minuten krijgt de luisteraar de belevenissen van Maaike (Welmoed Hoogvorst, Universiteit Maastricht) en Arno (Arthur Verbiest, Escuela Oficial de Idiomas Madrid) voorgeschoteld, elke aflevering bestrijkt een maand in het jaar en draagt daarom ook de naam van de desbetreffende maand. Een alleswetende verteller (Lieve Sprengers, Linguapolis, Universiteit Antwerpen) verduidelijkt de gedachtegang van de twee hoofdpersonen en verzorgt de inleiding en het slot van elke aflevering.

Doel van het hoorspel is luisterplezier verschaffen, aanwezige kennis activeren en het vertrouwen van de studenten in hun eigen luistervaardigheid vergroten. Voor studenten Nederlands tussen A2 en B1 is er, naast de verschillende leermethodes, weinig geschikt luistermateriaal voorhanden. Dit hoorspel voorziet dus in een behoefte en kan door een taalleerder zonder enige vorm van begeleiding gebruikt worden. Net zoals er bij de leesvaardigheid de nodige “leeskilometers” gemaakt dienen te worden, is het maken van “luisterkilometers” ook hard nodig om de luistervaardigheid op peil te brengen. Daaraan wil dit hoorspel graag een bijdrage leveren.

De woordenschat is voornamelijk gebaseerd op de 2000 meest frequente woorden in het Nederlands, de verhaallijn is bewust eenvoudig gehouden en de speciale effecten pogen de situaties waarin Maaike, Arno en Argus (het hondje) terechtkomen te verduidelijken. Woordenschat en accenten zijn afwisselend Noord- en Zuid-Nederlands (de makers van dit hoorspel komen uit verschillende landen), voor deze combinatie is met opzet gekozen om de studenten aan de bestaande taalvariatie te laten wennen. Naar de mening van de makers is dit een verrijking van het aangeboden luistermateriaal.

Voor de autonome leerder is er aanvullend didactisch materiaal in de vorm van interactieve oefeningen om concreet met het hoorspel aan de slag te gaan: uitbreiding woordenschat, transcripten en andere opdrachten waardoor de luisteraar wellicht gestimuleerd wordt nogmaals te luisteren of de passieve kennis om te buigen in actieve kennis.

De makers hopen dat er van dit hoorspel veel gebruik gemaakt zal worden, het liefst buiten de les maar het materiaal is vanzelfsprekend ook geschikt voor de reguliere les. Hopelijk zal het een steentje bijdragen aan het leerproces en wie weet komt er een Maaike&Arno II als blijkt dat deze formule aanslaat.

https://www.educa2.madrid.org/web/eoijm.neerlandes/podcast
http://mediterraned.org/
https://mijnnederlands.taalunie.org/

(Arthur Verbiest, Escuela Oficial de Idiomas Madrid)