HOTNeV (Hoger Onderwijs Terminologie in Nederland en Vlaanderen)

Wij staan aan de vooravond van een tsunami van nieuwe onderwijstermen, gegenereerd door het onderwijsbeleid van de EU, vormgegeven en geïmplementeerd door het Tuning Project. In het verleden waren de Nederlandse vertalingen van nieuwe termen bedacht op een ad hoc basis door individuen en instituten die weinig contact met elkaar hierover hadden. Het resultaat was een potpourri van verschillende termen en vaak weinig inzicht in de achterliggende concepten. Deze keer willen wij deze situatie voor zijn, door een project op te zetten dat van tevoren goed doordacht termen genereert dat door de belangrijkste partijen in het Nederlandstalig onderwijswereld geaccordeerd zijn, en ook ontsloten zijn voor gebruikers (incl. bestuurders, vertalers, terminologen, docenten, secretariaten, etc.) – HOTNev, een samenwerking van de NUT-vertaaldiensten en het Instituut voor de Nederlandse Taal.

2017 beschouwen wij als de perfecte tijd om te laten zien dat dit streven haalbaar is. Tuning is momenteel bezig via het CALOHEE-project met het definiëren van hoe men de leerprestaties van studenten kan meten, wat gepaard gaat met veel nieuwe terminologie en bijbehorende achterliggende concepten, allemaal in het Engels. In dit pilootproject hopen wij 100 tot 200 nieuwe termen te oogsten (feb-maart), te analyseren en waar nodig te presenteren aan eerst een werkgroep (eind maart/april) en dan een stuurgroep (mei). De werkgroep zal dieper ingaan op de termen en passende vertalingen voorstellen, die dan twee keer per jaar (mei en november) voorgesteld worden aan de stuurgroep voor fiattering of verbetering. De werkgroep bestaat uit mensen actief in de universitaire wereld (vertalers, terminologen en beleidsmedewerkers bijvoorbeeld), die hun kennis kunnen gebruiken om passende vertalingen te kunnen voorstellen. Veel termen zullen voor de hand liggen, maar wij verwachten ongeveer 40 termen per Stuurgroepbijeenkomst die meerdere mogelijke vertalingen kunnen hebben. Deze termen, plus de mogelijkheden, sturen wij van tevoren naar de Stuurgroep, zodat de uiteindelijke keuzes goed onderbouwd worden. De uiteindelijke beslissingen zullen dan ondersteund worden door een zo breed mogelijk draagvlak, dat ook gezag kan uitstralen richting de onderwijsinstituten. De in-house vertalers en beleidsmedewerkers zouden dan met een gerust hart bepaalde termen kunnen gebruiken en waar nodig verdedigen.

Wij hebben verschillende gremia benaderd om deel te nemen in de Stuurgroep, waaronder: VSNU, NUT, Tuning, Nuffic, IvdNT/NEN/Termnet, IATE en de HBO Raad

Contactpersoon: Dr Julia Harvey, UVC, Rijksuniversiteit Groningen, NUT vertaalgroep

 

(Jacoline Nijenhuis, Talencentrum, Rijksuniversiteit Groningen)