HOVO en VU-NT2 organiseren themadag Inburgering en Integratie

Op 5 juli 2017 van 11.00 tot 15.30 uur organiseert HOVO Amsterdam samen met VU-NT2 een themadag op de VU over inburgering en integratie. Het doel van de themadag is om  twee groepen met elkaar in contact brengen die elkaar in het dagelijks leven niet al te vaak tegenkomen.

 

Programma
‘s Morgens vertelt prof. dr. Han Entzinger, em. hoogleraar migratie- en integratiestudies aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, over de betekenis van ‘integratie’: hoe heeft het denken hierover zich de afgelopen decennia ontwikkeld, in het bijzonder in Nederland? Meer specifiek zal hij ingaan op het inburgeringsbeleid, dat hij van meet af aan heeft vormgegeven en gevolgd. Volgens hem is dat beleid in de loop der jaren geëvolueerd van een steuntje in de rug voor nieuwkomers tot een extra hindernis op hun vaak toch al moeizame weg naar integratie.

De middag staat in het teken van discussie en kennismaking onder leiding van VU-NT2 docenten. Bij de paneldiscussie bestaat het panel deels uit ervaringsdeskundigen: mensen die zelf (hebben) moeten inburgeren. Daarna kruipt de hovo-deelnemer in de huid van de inburgeraar door samen met cursisten van VU-NT2 Academy opdrachten te doen die passen binnen modern, actief NT2-onderwijs. Na afloop gaan deelnemers met elkaar het gesprek aan over de vraag: ben jij al ingeburgerd?

 

Informatie en aanmelden:
HOVO Themadag Inburgering en Integratie

(Ivet van der Eerden, VU-NT2, Vrije Universiteit Amsterdam)