Inspirerende bijeenkomst van de themagroep Academisch Taalgebruik

Op 28 januari trotseerden een deel van de themagroepleden Academisch Taalgebruik een druilerige maandagochtend om in de Radboud Universiteit (Nijmegen) een dag ervaringen en expertise uit te wisselen. Deze dag ving aan met een presentatie van het aanbod academische opleidingen uit het aanbod van de verschillende centra, met een specifieke focus op inspirerende succesverhalen en herkenbare uitdagingen. Voornamelijk met het aanbod voor Bachelor- en Masterstudenten bleken vele centra te worstelen. Hierbij werd al snel een link gelegd met het taalbeleidsplan van de universiteiten, dat voer voor discussie en vergelijking zal vormen voor de jaarvergadering in Antwerpen. Als tweede focuspunt ging een kleinere groep aan de slag met een aantal evaluatiegrids voor academisch schrijven. We zetten onszelf tot doel om in een vervolg op deze oefening concrete plannen te maken om samen voorbeeldgrids op te stellen, gedifferentieerd naar verschillende doelgroepen toe. Als intermezzo stelde Caro Struijke een inspirerende flipped classroom voor academic writing van Radboud in’to Languages voor. We kijken er alvast naar uit enkele bevindingen in april te presenteren aan de voltallige themagroep, maar deze ook meteen om te zetten in praktische doelen voor het volgende werkingsjaar.

(Tom De Moor, Universitair Centrum voor Talenonderwijs, Universiteit Gent)