Intercultural Awareness

Aan Tilburg University werken Language Center en International Office al enkele jaren samen door inkomende uitwisselingsstudenten voor aanvang van het semester een workshop Differences in Education Style aan te bieden. Het idee is dat deelname aan de workshop het verblijf aan onze universiteit vergemakkelijkt en dat deelnemers zich meer bewust zijn van mogelijke interculturele verschillen in het onderwijs. De workshop gaat in op specifieke doceerstijlen in het Nederlandse hoger onderwijs, welke verwachtingen studenten daarover hebben en met welke waarden en normen ze tijdens hun uitwisseling geconfronteerd kunnen worden. Ook delen de studenten ervaringen over het universitaire leven in hun eigen land.  Vanwege COVID-19 zijn de workshops dit semester online aangeboden.

(Cristina Irún, Tilburg University Language Center)