INTT: Cultuur in taalcursussen van het Amsterdam University College

Taal en cultuur zijn nauw met elkaar verbonden maar culturele componenten van een taal worden, afhankelijk van tijd of de focus van de docent, niet altijd op een systematische manier in taallessen geïntegreerd. Om beter stil te staan bij cultuur in taallessen startte het Amsterdam University College een Educational Development Initiative waar het INTT als partner aan deelneemt. Het EDI-project heeft als doel om tot een meer structurele implementatie van culturele componenten binnen het taalonderwijs van het AUC te komen, ten behoeve van de pijlers diversiteit en interdisciplinariteit. Internationale studenten met interdisciplinaire studies zijn gebaat bij verbindingen tussen specialisaties, interesses en de talen en culturen die zij bestuderen. Met de EDI wordt daarom gekeken naar de mogelijkheid van een gedeelde aanpak van cultuur in taalonderwijs waarin studenten zich zowel met pragmatische aspecten, zoals gewoonten in het dagelijks leven, als met onderliggende perspectieven kunnen verbinden. In het verlengde daarvan zouden interdisciplinaire discussies tussen studenten meer kunnen bijdragen aan hun academische ontwikkeling en identiteitsvorming.

Het INTT is onderdeel van een projectteam dat aangevuld wordt door docenten van verschillende taalafdelingen van het AUC. In de eerste fase van het project is in kaart gebracht hoe cultuur in de huidige taalcursussen van het AUC wordt geïmplementeerd. In de tweede fase worden er vervolgens richtlijnen opgesteld voor een meer systematische aanpak van cultuur in het taalonderwijs.

(Kas Hartman, INTT, Universiteit van Amsterdam)