INTT (UvA) en VU-NT2 brengen nieuwe producten uit

In opdracht van Thieme Meulenhoff ontwikkelen het INTT (UvA) en VU-NT2 twee nieuwe producten voor IJsbreker+ en Code+.

Nieuwe buitenschoolse opdrachten (BSO’s)

Deze praktijkopdrachten leggen een concrete verbinding tussen de leerstof en de context buiten de les waarin de taal nodig is en stimuleren het taalcontact buiten de les. Cursisten kunnen ze gebruiken voor het samenstellen van een taalportfolio. De BSO’s van deel 1 en 2 zijn inmiddels beschikbaar in de online leeromgeving nt2plus.nl. Die van deel 3 en 4 volgen uiterlijk eind juli.

Nieuwe module Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)

Het KNM-examen is een verplicht  onderdeel binnen de inburgering in Nederland. Het gaat over de geschreven en ongeschreven regels in Nederland, die vaak cruciaal zijn voor goed functioneren in de Nederlandse samenleving, zoals de omgang met collega’s, de werking van de overheid en kennis van het Nederlandse onderwijssysteem. Met de modules kan de cursist zich optimaal voorbereiden op het KNM-examen. Ze zullen eind augustus beschikbaar zijn in de online leeromgeving nt2plus.nl.

(Esther Scheeren, INTT, Universiteit van Amsterdam)