Jubileumviering 15 Jaar NT2 Docentenopleiding

Vrijdag 15 november vierde VU-NT2 het vijftienjarig bestaan van haar docentenopleiding met een mini-congres voor alumni, met als thema NT2.0: het competentieprofiel voorbij.

Vlnr: Bart Bossers, Albert de Voogd, Halleh Ghorashi, Maurice de Greef, Frank Kortmann

In 2004 zijn we gestart met 7 deelnemers en inmiddels heeft de VU bijna 700 docenten opgeleid! Het programma bestond uit een mix van vakinhoudelijke verdieping, entertainment en natuurlijk een weerzien van en bijpraten met docenten en jaargenoten.

Sprekers
Een kleurrijk palet van sprekers belichtte de dynamiek van het NT2-onderwijs, vanuit vakgebieden waar NT2-docenten mee te maken hebben:

  • Maurice de Greef, hoogleraar Leereffecten Laagopgeleiden & Laaggeletterden, Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Maastricht, hield een pleidooi voor meer praktijkonderdelen en transfermogelijkheden in de taaltrajecten voor laaggeletterde leerders.
  • Halleh Ghorashi, hoogleraar Diversiteit en Integratie aan de VU, vroeg aandacht voor het persoonlijke contact en het verplaatsen in de complexe situatie van de vluchteling, om daadwerkelijk inclusie te kunnen bereiken.
  • Albert de Voogd van het UAF praatte de deelnemers bij over de laatste stand van zaken met betrekking tot de nieuwe inburgeringswet die in 2021 van kracht wordt.
  • Frank Kortmann, emeritus hoogleraar psychiatrie en transculturele psychiatrie aan de Radboud Universiteit Nijmegen maakte duidelijk dat docenten vooral cognitieve empathie moeten hebben voor hun soms getraumatiseerde cursisten.
  • Bart Bossers, coördinator van de opleiding, betoogde dat het rendement van het NT2-onderwijs verder omhoog moet en liet het publiek kiezen uit vier leerprincipes die daartoe zouden kunnen bijdragen.

(Ivet van der Eerden, VU-NT2, Vrije Universeit Amsterdam)