Vertellingen uit de karavanserai: verhalen en podcast voor interculturele communicatie

Vertellingen uit de karavanserai is een raamvertelling met 11 verhalen gebaseerd op de oude Pañcatantra verhalen. Die verhalen dateren inderdaad uit dezelfde tijd als Sheherazade, Kalil wa Dimna, Sprookjes uit 1001 Nacht. Ze werden in India in het Sanskrit geschreven voor een breed doelpubliek en werden wijdverspreid. Lut Baten en Leila Besharart herschreven ze voor een modern publiek.

De verhalen kunnen zowel op een oppervlakteniveau voor kinderen voorgelezen worden (omdat er ook 23 ondersteunende tekeningen zijn, getekend door een Iraanse kunstenares) als op school (basisschool en middelbare school) voor leesstrategieën en voor verdieping  gebruikt in de lessen Nederlands (moedertaal en vreemdetaal) en interculturele communicatie. De verhalen werden uitgetest bij kinderen en bij volwassen anderstaligen i.s.m. de dienst Taalbeleid van de stad Leuven. De didactische achtergrond is gebaseerd op Europese projecten voor internationale samenwerking  (webCEF, CEFcult, I.E.R.E.S.T.) en jarenlange ervaring van de auteur emerita.

Van de verhalen zijn – i.s.m. collega’s van ILT, KU Leuven- ook audio-opnames gemaakt . Ze staan als podcast op Spotify ter beschikking.

Er is een overzichtelijke, rijke website, speciaal bedoeld voor verbindende communicatie : http://www.storiesthatmakeus.eu met van een aantal verhalen ook de tekst, de podcast en lesvoorbereidingen zodat leraren met ‘gesneden brood’ meteen aan de slag kunnen.

Voor wie dieper op de achtergrond wil ingaan, is er meer. Eerst en vooral meertaligheid. Om  moedertalen echt aan bod te laten komen (thuis, in een leesgroep of in de les), biedt de website vertalingen (in geschreven versie en in audio en youtube filmpjes) in het Frans, Engels, Duits, Spaans, Hindi, Tamil, Farsi (en binnenkort ook Arabisch) van enkele van de verhalen.

Wie aan de hand van een referentiekader, interculturele communicatie wil bevorderen, kan terecht bij de Leidraad  die voor elk verhaal een aparte competentie aansnijdt en die vooral de vaardigheden voor verruiming -dialoog, -meerstemmigheid en genuanceerde opinie, wil bevorderen.

Van de verhalen zijn in vertaling verschillende versies gegeven. Dat is om de interactie met deze schat aan verhalen in Pañcatantra te bevorderen. Met de boekhandel De Kleine Johannes in Leuven zijn er concrete afspraken om vanaf november regelmatig vertelavonden  te organiseren met mensen die de verhalen in hun kindertijd in hun moedertalen gehoord hebben en ze opnieuw willen vertellen in hun versie. Hun beleving zal centraal staan.

In november zal ook het boek Vertellingen uit de karavanserai, uitgegeven bij sterck&devreese in de boekhandel in Vlaanderen en in Nederland verkrijgbaar zijn. De tekeningen zijn betoverend mooi. Omdat al het digitale materiaal voor de eindgebruiker en de lesgevers via Creative Commons ter beschikking staat, worden de gebruikers aangemoedigd om de website met hun ervaringen te laten groeien.

(Lut Baten (em prof KU Leuven) – Leila Besharat (MA Literatuur), Maryam Rahmani (MA art))