Kennismaking tussen Talencentrum en Staatssecretaris Defensie

Met enige regelmaat wisselen de bewindspersonen: ook dat is ‘werken bij Defensie!’ Daarbij is het gebruikelijk dat de nieuwe minister en/of staatssecretaris na hun aantreden een kennismakingsronde maken langs de verschillende onderdelen die behoren bij het voor hen nieuwe ministerie. Zo ook op 9 maart jongstleden, wanneer de nieuwbakken Staatssecretaris van Defensie, mr. Christophe van der Maat, een bezoek bracht aan het Defensie Ondersteuningscommando.

Zoals de naam doet vermoeden behelst het Defensie Ondersteuningscommando allerlei eenheden gericht op het ondersteunen van de defensieorganisatie. Dit loopt zeer uiteen, van catering tot beveiliging aan de poort, en van gezondheidszorg tot taaldiensten. In die laatste categorie valt natuurlijk het Talencentrum Defensie (TCD), onderdeel van de Nederlandse Defensieacademie. Tijdens het bezoek van de staatssecretaris kreeg het TCD de gelegenheid om in een vogelvlucht hun werkveld aan de staatssecretaris te presenteren.

Een vogelvlucht was het zeker. Vanwege het volle programma werden de verschillende afdelingen van het TCD, te weten Opleidingen en Training, Operationele Tolkinzet en Vertalingen, in pitches van maximaal 5 minuten gepresenteerd. Met tastbare voorbeelden werd getracht de staatssecretaris het belang bij te brengen van effectieve (interculturele) communicatie in de defensiecontext. Van onze docenten door heel het land die militair-specifieke taallessen geven, tot het werven van militairen als tolk in nevenfunctie en het produceren van hoogwaardige vertalingen voor gebruik in onze internationale militaire samenwerking. Ook werd kort stilgestaan bij het programma Oordeelvrij Communiceren met de Gordon Methode, waar commandant TCD nauw bij betrokken is.

(Sophie Ansell, TalenCentrum Defensie, Nederlandse Defensie Academie)