Language Center Tilburg lanceert zelfstudiemodules Academic Reading

Pagina na pagina, flink wat jargon, lange zinnen, veel theorie en dan ook nog eens in het Engels. Het valt niet mee om wetenschappelijke artikelen te lezen. Volgens studies van het PISA daalt de leesvaardigheid van Nederlandse tieners ook nog eens hard. Om studenten hierbij de ondersteunen heeft het TiU Language Center op 1 oktober de Academic Reading Modules gelanceerd.

Docenten klagen al tijden steen en been dat “de student van tegenwoordig niet meer kan lezen”. Maar ook studenten zelf geven aan het lastig te vinden om wetenschappelijke artikelen goed te begrijpen. Daarbij gaat het vooral om beginnende bachelor-studenten en pre-masterstudenten. Een gemengd team van de secties Engels en Nederlands is met deze vraag aan de slag gegaan en heeft gezocht naar strategieën en andere ondersteuning en tips die het lezen makkelijker kunnen maken. De focus lag op Engelstalige teksten, maar de modules zijn zowel beschikbaar in het Engels als het Nederlands. Er is gekozen voor zogenaamde LibGuides, die openbaar beschikbaar zijn, zodat ook leerlingen uit het voortgezet onderwijs toegang hebben. Op die manier hopen we ook de overgang van het vo naar het wo te vergemakkelijken.

De Reading Module bestaat uit een introductie en 5 inhoudelijke modules over o.a. genre, leesstrategieën en kritisch lezen. Met geanimeerde kennisclips, screencasts en opdrachten hebben we geprobeerd de modules laagdrempelig te maken. De modules worden dit collegejaar in verschillende vaardigheidstrajecten van faculteiten ingezet en kunnen worden afgerond met een toets in onze digitale leeromgeving Canvas. En inderdaad, goed leren lezen is een proces en een student zal vooral moeten oefenen om echt beter te worden, maar met deze modules hopen we studenten wel een duwtje in de goede richting te geven.

Neem een kijkje in de Reading modules en mocht je vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met Linda Mous.

(Linda Mous, Language center, Tilburg University)