Leren observeren, korte opleiding door VU-NT2 Professional

Heb je het observeren van collega’s in je takenpakket, als docent of als coördinator? En wil je dat systematischer aanpakken en een verantwoorde methodiek hanteren? Dan is deze opleiding van drie online bijeenkomsten iets voor jou.

De opleiding start met het in kaart brengen van de competenties die je als observant nodig hebt. Je maakt kennis met het door VU-NT2 ontwikkelde ‘Competentieprofiel observator’ en je vergroot je vaardigheden, met daarbij steeds de koppeling aan ‘Wat is goed NT2-onderwijs?’.

Na afloop van de opleiding ben je in staat om een les of lessenserie – ook online – te observeren en daarbij onderscheid te maken tussen waarnemen en interpreteren. Je kent de belangrijkste gedragsregels en valkuilen. Je kunt een verantwoord observatieformulier opstellen en een rapportage schrijven waarin je ook reflecteert en tips formuleert. Tot slot ben je in staat om een feedback-gesprek te voeren met de geobserveerde docent.

Op onze website vind je alle informatie over Leren observeren. Je kunt je daar ook direct aanmelden. Heb je nog vragen? Neem dan contact met mij op: ivet.vander.eerden@vu.nl of 020 5986404.

 

(Ivet van der Eerden, VU-NT2, Vrije Universiteit Amsterdam)