Logistics Conference: The Road to Success

TCD1Twee Scania’s verwelkomden op vrijdag 24 februari het publiek bij de Engelstalige conferentie Logistics Conference: The Road to Success. Deze conferentie was georganiseerd door 7 cadetten Logistiek van 2KL (een landmacht peloton) die de officiersopleiding aan de Koninklijke Militaire Academie reeds hebben gevolgd en in afwachting zijn van de start van hun Vak Technische Opleiding. De docenten Engels van TOII van het Talencentrum hebben de cadetten begeleid.

Het project, dat twee weken in beslag heeft genomen, was gebaseerd op de Task-based Language Teaching (TBLT) methode waarbij de focus ligt op het uitvoeren van een taak en dus niet op het leren van taalregels. ‘Leerders van taal’ worden daarbij ‘gebruikers van taal’ en de cadetten kregen dus de mogelijkheid om hun vakinhoudelijke kennis en de vaardigheden die ze bij de lessen Engels reeds hadden opgedaan in te zetten om dit project succesvol uit te voeren. Naast de inhoudelijke invulling waren de cadetten overigens ook verantwoordelijk voor alle organisatorische aspecten zoals het vinden van een geschikte locatie, het uitnodigen van gasten, het regelen van koffie, etc.

TCD2En een succes is het geworden! Het publiek heeft kunnen genieten van een viertal presentaties verzorgd door de cadetten zelf over de geschiedenis van militaire logistiek, oefening Bison Drawsko in Polen, civiele logistiek en de toekomst van logistiek. Ook heeft Luitenant-kolonel van Kuijck als gastspreker verteld over zijn ervaringen in de logistieke wereld. Na afloop was er nog ruimte voor het stellen van vragen en om te filosoferen over de veranderingen die in de toekomst ongetwijfeld zullen plaatsvinden.

Het was erg inspirerend om op deze manier taal en vakinhoud te combineren. De docenten Engels van Team Opleidingen II bedanken de Logistiek cadetten dan ook voor hun enthousiaste inzet.

(Ingrid de Beer, TalenCentrum Defensie, Nederlandse Defensie Academie)