Met Succes! gezondsheidsinformatie begrijpen en toepassen

Jany Rademakers - SuccesBijzonder hoogleraar ‘Gezondheidsvaardigheden en patiëntparticipatie’ aan de Maastricht University, prof. dr. Jany Rademakers, nam half mei 2016 na afloop van haar inaugurele rede het Succes!-lesboek ‘Een afspraak bij de huisarts’ in ontvangst.  Hiermee leren mensen vaardigheden die nodig zijn om gezondheidsinformatie te begrijpen en toe te passen. Succes! is een taalmethode (NT1/NT2) die VU-NT2 in opdracht van en in samenwerking met de Stichting Lezen & Schrijven heeft ontwikkeld.

Positief effect scholing
Met het nieuwe Succes!-katern ‘Een afspraak bij de huisarts’ gaan cursisten met praktijkgerelateerde oefeningen aan de slag met hun lees- en schrijfvaardigheden en de vaardigheid om een goed gesprek te kunnen voeren met de huisarts. Het katern maakt deel uit van de Lees- en schrijfmethode Succes!. Na een half jaar scholing via de door de Stichting Lezen en Schrijven ontwikkelde aanpak van Taal voor het Leven, waarin de methode Succes! is ingebed, is zowel de taalvaardigheid als de ervaren gezondheid van cursisten verbeterd (de Greef et al, 2014).

(Ivet van der Eerden, VU-NT2, Vrije Universiteit Amsterdam)